f
s
Yasal Belgeler Genel HİZMET ŞARTNAMESİ

HİZMET ŞARTNAMESİ

İşbu Hizmet Şartnamesi web sitesi yönetimi ile web sitesi Kullanıcısı ve Servisleri arasında söz konusu ilişkileri düzenlemektedir.

Web sitesini kullanırken Kullanıcının, web sitesi veya Hizmetler kapsamında gerçekleştirdiği işlemler bakımından yeterli yaşta olduğunu, hizmetlerden kendi başına yararlanabildiği ve mevcut yasalar kapsamında sorumlu tutulabileceği bir yaşta olduğunu teyit etmesi gerekmektedir. 

Kullanıcı yaşının yeterli olmaması durumunda, ebeveynlerinin veya yasal temsilcisinin onayı olmadan Kullanıcının web sitesini veya belirli hizmetleri kullanması söz konusu olamaz. Aranan yaşın altında bulunan Kullanıcının gerçekleştirdiği işlemler bakımından sorumlu tutulacak şahıslar ebeveynleri veya yasal temsilcileridir.

1. İşbu Hizmet Şartnamesinde kullanılan temel terimler ve tanımlar

‘Web sitesi’ terimi, web sitesi yönetimi tarafından program donanımı ile yönetilen ve web sitesi Hizmetleri çerçevesinde web sitesi yönetimi tarafından ve aynı zamanda ortakları tarafından yönetilen, tek bir adres altında toplanan, internet ağında bulunan web sitesi sayfalarının toplamını ifade eder.

Web sitesinin tüm sayfalarına ve bazı hizmetlere erişim imkanı veren Ana sayfa, internet ağı üzerinde www.my.com adresinde bulunmaktadır.

‘Hizmetler’ terimi, web sitesi, sitenin mobil sürümü, ve yönetim ortaklarının web site ve eklerinden ulaşılabilen ve web sitesine yerleştirilmiş olan site Yönetimine veya ortaklarına ait (ileride metinde ‘Yönetim ortağı servisi’ olarak adlandırılacaktır) ait proje, oyun ve/veya ekleri ifade etmektedir.

Web Sitesine/Hizmetlere Erişim’ terimi, Kullanıcıya yetkilendirme işleminden sonra (Web sitesi/Hizmetlerde yetkilendirme) web sitesinin ve sitenin bazı Hizmetlerine ilişkin fonksiyonel opsiyonlara erişebilmeyi ifade etmektedir. Web sitesine ve Hizmetlere giriş, kullanıcı ismi ve şifresi kullanmak suretiyle gerçekleştirilir. 

‘Hizmet/Web sitesi Yönetimi’ terimi (ileride metinde ‘Yönetim’ olarak adlandırılacaktır), Barbara Strozzilaan 201, 1082HN, Amsterdam, the Netherlands adresinde kayıtlı bulunan MY.COM B.V. şirketini ifade etmektedir.

‘Yönetim Ortağı’ terimi, proje, oyun ve/veya ekleri (Yönetim Ortağı Hizmeti) oluşturan veya çalıştırılmasını sağlayan özel (bireysel girişimci)  veya hükmü şahsı ifade etmektedir.

Kullanıcı tarafından Ortağın Hizmetlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan, Kullanıcı ile Yönetim Ortağı arasındaki ilişkiler ayrı sözleşmeler ile düzenlenmektedir.

‘Web sitesi/Hizmet Kullanıcısı’ terimi (ileride metinde ‘Kullanıcı’ olarak adlandırılacaktır), yasalar uyarınca kendi davranışları sebebiyle sorumluk (fiil ehliyetine sahip) alabilecek yaşta bulunan, işbu Hizmet Şartnamesi hükümlerini onaylayıp, kayıt olarak web sitesine/Hizmetlere erişim elde eden ve bazı diğer Hizmetlerin kullanım kurallarını belirleyen sözleşme ve şartname içeriklerini onaylayan kullanıcılar anlamına gelmektedir.

‘Kullanıcı Hesabı’ terimi (ileride metinde ‘Hesap’ olarak adlandırılacaktır), kullanıcı tarafından web sitesine kayıt gerçekleştirdiği / Kullanıcının kayıt yazısının oluşturulduğu sırada Kullanıcıya web sitesine ve/veya Hizmetlere erişim hakkı tanıyan ve Kullanıcıyı web sitesinin kullanıcısı olarak belirleyen Kullanıcı profili anlamına gelmektedir. Bazı hizmetlerin kullanılabilmesi için ayrı hesap açılması gerekebilmektedir. Belirli Hizmetlerin kullanılabilmesi için öngörülen bu gibi ayrıca açılacak hesapların oluşturulması sözleşme hükümlerine tabidir.

‘Sanal Para’ terimi, web sitesi / hizmetler çerçevesinde (site içi kuru üzerinden) alınan veya kullanıcıların web sitesine/hizmetlere katılımını sağlamaya yönelik teşvik yöntemleri kapsamında (ilgi yaratmak niyetiyle) web sitesi/hizmet programlarının kullanımı ve çeşitli işlemler doğrultusunda kazanılan web sitesi/belirli Hizmet yönetimi tarafından verilen (web sitesi kuru üzerinden hesaplanan) ve Kişisel Hesapta gözüken sanal parayı ifade eder.

Sanal para ödeme aracı olarak kullanılmamakta olup, üçüncü şahıslarla karşı ödeme yapmak amacıyla tasarlanmamıştır.

Web sitesi veya Hizmetler çerçevesinde kullanıcı tarafından ilave fonksiyon veya ilgili Hizmet tarafından belirlenmiş ve çeşitli gayri maddi (sanal) haklarla değişim temin etmek amacıyla kullanıcı tarafından alınan sanal para, sadece web sitesi veya Hizmetlerde kullanılabilmektedir.

Sanal paranın gayri maddi değer olması ve sınırlı kullanım alanı ve ibraz kabiliyeti olduğundan, Sanal para gerçek para gibi ödeme kabiliyetine sahip olmaz, paraya ve geri sanal paraya dönüşümü sağlanamaz.

‘Ek Fonksiyonlar Dizini’ terimi, çeşitli Hizmetlere ilişkin sayfalarda ve ilgili Hizmet bölümlerinde yayımlanan sözleşme hükümlerinde veya Yönetimin belirlediği saire koşul ve kurallar doğrultusunda belirlenen ödeme tutarları ve ödeme şekillerine uygun olarak gerçekleştirilen ödemelere karşılık olarak Kullanıcıya sunulan ilave web sitesi/Hizmet fonksiyonel (program) opsiyonlarını ifade etmektedir.

‘İçindekiler’ terimi, mülkiyet hakkı Yönetime, Kullanıcılara, Yönetim ortaklarına veya saire şahıslara ait olan, fikri haklara konu teşkil edip etmemesine bakılmaksızın, her türlü görsel

sunu, resim, grafik, senaryo, PK program donanımı (oyunlar ve ekler dahil olmak üzere), video, müzik, ses ve saire benzer içeriği ifade eder.

‘Kişisel Hesap’ terimi, (bilgisi sadece belirli Kullanıcıya açık olan), ilgili Web sitesi/Hizmet ara yüzünde gösterilen Kullanıcının sanal parasının tutarını, yanı Web sitesi / ilgili Hizmetler tarafından öngörülen kur oranının dikkate alınmasıyla Web sitesi/Hizmet Yönetimi tarafından Kullanıcı hesabına aktarılan sanal para tutarını ifade eder.

‘Hizmet Şartnamesi’ terimi, web sitesi Yönetimi ile Kullanıcı arasında geçerli olan ve Web sitesinin /Hizmetlerin kullanım şartlarına ve hususlarına ilişkin hukuki durumu düzenleyen hükümlerin tamamını kapsayan işbu sözleşmeyi ifade etmektedir.

Web sitesine üye olarak kaydedildikten sonra çeşitli Hizmetlere erişim hakkı kazanan Kullanıcı tarafından ilgili Hizmetlerin kullanılması için onaylanan sözleşme ve aynı zamanda işbu Hizmet Şartnamesine yapılan ek veya ilgili Hizmetlerin kullanılmasını sağlayan sözleşmeler işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

Web sitesinin bazı Hizmetlerinin sunulmasına ilişkin Sözleşmeler, direk etkisi olan ve genel sözleşme hükümlerinden üstün özel standartlar belirleyen hükümler içerebilmektedirler.  Her hangi bir Hizmetin kullanılmasına ilişkin sözleşmede taraf hak ve yükümlülükler ilgili Hizmet tarafından tam olarak belirtilmemiş (açıklanmamış) ise, ilgili servisin kullanılması konularında taraflar işbu belge hükümleriyle bağlıdırlar.

İşbu Hizmet Şartnamesi, web sitesi Yönetimi tarafından hazırlanan ve Kullanıcının kabulüne sunulan açık tekliftir.

Web sitesinden/ Hizmetlerden yararlanma şart ve koşullarını ve ilgili Hizmetlerden yararlanma kurallarını ve saire hükümleri gösteren güncel Hizmet Şartnamesi http://legal.my.com/tr/general/tos adresinde ve aynı zamanda ilgili Hizmetlere ilişkin ayrı sayfalarda (ayrı bölümlerde) yayımlanmaktadır. İşbu Şartname hükümlerini kabul eden Kullanıcının, http://legal.my.com adresinde yayımlanan ilgili Hizmetlere ilişkin hükümler içeren sözleşmeleri kabul etmiş sayılmaktadır.

Web sitesini /ilgili Hizmeti kullanmaya başlayan Kullanıcı, işbu Hizmet Şartnamesi hükümlerini ve kullandığı Hizmete ilişkin sözleşme hükümlerini okuduğunu (incelediğini) ve kabul ettiğini beyan eder.

2. Web sitesinin /Hizmetlerin çalışmasına dair genel hususlar

2.1     Yönetim web sitesinin ara vermeksizin yirmi dört saat boyunca sürekli çalışmasını temin etmektedir. Bununla beraber teknik arıza ve teknik bakım sırasında ortaya çıkacak çalışmadaki aksaklıkların hiçbir şekilde olmayacağı garantisini vermemektedir. Web sitesi Yönetimi, sitenin zaman içerisinde her an çalışmaya devam edeceğini veya çalışmaya hiçbir şekilde son verilmeyeceğini garanti etmemektedir.

2.2     Web sitesi ve Hizmetler, fonksiyonel opsiyonlar dahil, senaryo, ekler, içerik ve görsel düzel olarak ‘olduğu gibi’ kullanıma sunulmaktadır.

2.3     Web sitesinin veya Hizmetlerin kullanımının her hangi bir amaca hizmet ettiğini site yönetimi hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Yönetim, Web sitesi ve/veya Hizmetlerin kullanımına ilişkin belirli bir sonuç vaat etmemekte, buna ilişkin garanti vermemektedir. Yönetim, Sitede yayımlanan içeriğinin bireysel Kullanıcının maneviyatına ve etiğine uygun olacağına dair garanti vermemektedir. 

2.4     Web sitesinden/Hizmetlerden yararlanırken, aynı zamanda işlem yaparken, bağlantıları kullanırken, program donanımı dahil olmak üzere her hangi bir dosyayı kullanırken Kullanıcı, bilgisayarına zarar gelmemesi için, yasa dışı hesap kullanımını, şifre kırılmasını ve Kullanıcı bakımından hoş görülmeyecek saire durumları yaşamamak adına Kullanıcının, site içeriğine, kullanıcı tarafından paylaşılan içeriğe ve saire bilgi ve malzemeye yönelik koruyucu önlemler alma yükümlülüğü bulunmaktadır.

2.5     Web sitesinde / Hizmetlerde Yönetim tarafından kendi isteği üzerine karar verdiği reklam ve bilgiler yayımlanabilir.

3.   Web sitesine /Hizmetlere giriş koşulları

Web sitesine ve bazı Hizmetlere giriş yapabilmek için Kullanıcı tarafından Hesap oluşturulması gerekmektedir. Kullanıcı tarafından hesap oluşturulması için aşağıda sayılı işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

1)         Kullanıcının anket sorularını cevaplaması

Anket üzerinde zorunlu olarak belirtilen alanların doldurulmasıyla beraber, Kullanıcı tarafından kayıt sırasında web sitesinde /Hizmetlerde kendini tanıtmak için yeterli gördüğü bilgiyi ankete girer.

Kullanıcı tarafından her hangi bir şekilde sunulan ve ileride ‘Hesap bilgileri’ olarak değerlendiren bilgilerin doğruluğunu (belirli hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşme hükümleri aksini öngörmedikçe) web sitesi yönetimi denetlemez, bu bilgilerin hatalı veya eksik olması sebebiyle sorumlu tutulamaz ve kullanıcı tarafından belirtilen bilgileri Kullanıcının kişisel bilgileri olarak değerlendirilemez. 

Kayıt olmak için formu dolduran Kullanıcının kendi başına kullanıcı ismi, şifre ve ileride web sitesine /Hizmetlere giriş yapabilmesi için saire bilgileri oluşması gerekmektedir.

Kullanıcı teyit etmektedir ki, hesap güvenliği (çeşitli Hizmetlerdeki hesap güvenliği) direk olarak şifre (sembol çeşitliliği ve sayısı) zorluluğuna ve siteye giriş için kullanıcıya sorulan bilgilerin zorluk derecesine bağlı olduğunu bilmektedir. Kullanıcı ismi ve şifreye ilişkin bilgiler gizlidir ve yasalarca öngörülen durumlar ve/veya işbu Hizmet Şartnamesi hükümlerinde yazılı bulunan istisnai durumlar dışında açıklanamaz. Parolanın kaybı sebebiyle Kullanıcıya karşı işlenen dolandırıcılık ve saire yasa dışı işlem sebebiyle oluşan risk Kullanıcıya aittir. Üçüncü şahıslar tarafından şifrenin çözülmesini engellemek için Kullanıcıya oldukça zor bir şifre seçme tavsiye edilmektedir.

Daha öncesinde kullanıcı hesabı oluşturan Kullanıcının Web sitesine / Hizmetlere giriş yapabilmesi için yetkilendirme, yani Kullanıcı tarafından kullanıcı ismini ve şifreyi girmesi gerekmektedir.

 Kendi isteği üzerine web sitesi yönetimi kullanıcının e-mail adresine bağlantı bilgisi ileterek, cookies teknolojisinin kullanılmasıyla, otomatik yetkilendirmeyle kullanıcıya web sitesine girme izni verme hakkına sahiptir.

Yukarıda yazılı hesap oluşturma yöntemleri dışında, Kullanıcıya, dışarıda oluşturduğu ve dışarıda yetkilendirmesini yaptığı elektronik posta veya hesap (profil) bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) kullanarak Hesap oluşturabilme ve web sitesini /Hizmeti kullanma yetkisi verilebilmektedir.

Yukarıda sayılı tüm kayıt yollarıyla üye olan ve ek kullanan Kullanıcıya, dışarıda oluşturduğu e-posta veya hesap bilgilerini kullanarak ve her bir hesap için sadece bir profil kullanarak, birden fazla profil oluşturup kullanma hakkı verilmektedir.

Yönetimin, hesap oluşturma yöntemlerini değiştirilme ve tamamlanmasını talep etme hakları saklıdır; bu konudaki değişiklik kullanıcılara web sitesinin ara yüzünde bilgi verilmesiyle geçerli olabilmektedir.  

Her hangi bir kayıt (hesap oluşturma) sırasında Kullanıcıya ait şifre geçersizdir ve web sitesi /Hizmetler Yönetimine erişim sağlanmasına yol vermemektedir.

2)         Web sitesinin ve bazı Hizmetlerinin kullanımına ilişkin Kullanıcı onayı

İşbu belgede belirtilen hükümleri, bazı Hizmetlerin sunumuna dair sözleşme hükümleri ve web sitesinden ve Hizmetlerden faydalanmaya dair saire belge ve doküman doğrultusunda, Web sitesinin ve bazı Hizmetlerin kullanımına ilişkin onay ilgili dokümanlara erişim sırasında

Kullanıcıdan istenmektedir.  Erişim, işbu belge hükümlerinde veya belgede adı geçen başka dokümanlarda bahsedilen ‘Sign up’ (‘İmzala’) veya Kullanıcı ile Yönetim arasında anlaşmaya varılmasına anlamını taşıyan başka bir düğmeye basma ile gerçekleşmektedir.

Kullanıcının her seferinde web sitesine/Hizmete giriş yapması (Web sitesini/Hizmetleri kullanması) durumunda, Kullanıcı işbu belge, ayrı hizmetlerin gösterilmesine ilişkin sözleşme, aynı zamanda web sitesinin/hizmetlerin kullanım kural ve usullerini belirleyen düzenleme hükümlerini, Web sitesini/Hizmeti kullandığı zamandaki güncel versiyonuna uygun olarak onaylar.

İlgili hizmetten Kullanıcının yararlanabilmesi için web sitesi Yönetiminin, Belirli bir Hizmet sunumuna ilişkin sözleşme ve ilgili Hizmete ilişkin sayfada ilan edilen saire şartname ve kurallara uygun olarak kullanıcıların ilgili Hizmete erişebilmeleri için özel ilave prosedür (Kullanıcıdan ek bilgi ve/veya ilave işlem) talep etme hakkı mevcuttur.

4.    Web sitesine/Hizmetlere erişim hakkının yenilenmesi/ durdurulması koşulları

4.1       Kullanıcının, Web sitesine /Hizmetlere erişimini kaybettiği durumda, Web sitesinde / ilgili Hizmette belirtilen kurallar doğrultusunda usullere uyarak bağımsız olarak erişimini yenileme imkanı mevcuttur. Kullanıcıya uyan Web sitesine / Hizmetlere bağımsız yenileme prosedürünü tamamladıktan sonra Kullanıcı Yönetim Destek servisine müracaat edebilir. Elektronik destek hizmeti adresi Web sitesinin Ana sayfasında veya ilgili Hizmet sayfasında mevcuttur.

4.2       Yönetime müracaat edilmesi, Web sitesine / Hizmetlere erişimin yenileneceğinin mutlak olarak sağlanacağı anlamına gelmez. 

4.3       Web sitesine erişim için Kullanıcı tarafından kullanılmış olan ve başka kaynakta bulunan E-posta veya kişisel profile ait şifrenin kaybedilmesi durumunda belirtilen şifre yalnız başkaca kaynaklarca öngörülen usullerle yenilenebilmektedir. 

4.4       Kullanıcı kabul etmektedir ki, Yönetimin, istediği her zaman, önceden Kullanıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü olmadan, kullanıcının hesabına (aynı zamanda kullanıcı tarafından her hangi bir Hizmet çerçevesinde oluşturduğu ek hesaplara) erişimini engelleme hakkı, aynı zamanda, Web sitesine /Hizmete erişime sınırlama getirme hakkı mevcuttur.

4.5       Hesaba erişim şu sebeplerle sona erdirilebilmektedir: a) işbu belge hükümlerine ve/veya belirli Hizmetlerim sunumuna ilişkin sözleşme hükümlerine aykırılık; b) mevcut yasalar doğrultusunda hükümet kararları; c) uzun süre boyunca hesabın Kullanıcı tarafından kullanılmaması; d) öngörülemeyen teknik problemler veya güvenliğe ilişkin durumlar; e) Web sitesi/Hizmetleri kullanım kurallarına aykırılık; f) Web sitesinin veya belirli Hizmetin güvenilir çalışmasını temin etmek dahil olmak üzere, Yönetimin gerekli ve makul gördüğü tüm diğer sebepler.

 4.6      Kullanıcı kabul etmektedir ki, web sitesi /ilgili Hizmet tarafından bu konuda öngörülen süre boyunca hesabın Kullanıcı tarafından kullanılmaması durumunda Yönetimin, kullanıcı hesabını kapatma (Hesabı iptal etme) hakkı mevcuttur.  

4.7 Web sitesi Yönetimi tarafından sunulan fonksiyon dizininin mevcut olması durumunda, Kullanıcı, hesabını kapatabilmek için öngörülen özel ara yüzü kullanmak suretiyle hesabını kullanmaktan vazgeçebilir. 

5.        Kullanıcı hesabına ilişkin bilgilerin işlenme koşulları ve usulleri

5.1       Web sitesi dahilinde (ayrı bir Hizmet dahilinde) Kullanıcı tarafından hesap oluşturulması sırasında sunduğu kişisel bilgilerin Yönetim tarafından işlenilebilirliği konusunda Kullanıcının onay verme zorunluluğu vardır. Kullanıcıya ait bilgilerin işlenmesine ilişkin araçlar, amaçlar ve şartlar ve aynı zamanda bilgileri kullanım koşulları, Kullanıcı bilgilerinin kullanım usullerini ayrıntılı olarak belirten farklı bir belge (Kişisel Bilgilerin Gizliliğin Politikası) olarak düzenleşmiştir ve web sitesine ait  http://legal.my.com/tr/games/privacypolicy adresinde yayımlanmıştır.

5.2       Kullanıcı kabul etmektedir ki, kişisel profil düzenlemeyi öngören belirli Hizmetler çerçevesinde, Kullanıcı bilgileri profil bilgilerini içeren ayrı bir sayfada yayımlanabilmektedir. Profilde verilen Kullanıcı bilgileri yayımlama anından itibaren herkese açık hale gelir. Kullanıcının, profil ayarlarını kullanarak, kişisel profil sayfasında bulunan bilgilere üçüncü şahısların erişimini engelleme hakkı mevcuttur.

5.3       Kullanıcıya ait bilgilerim işlenmesinin amacı, Kullanıcıyı Web sitesinden /Hizmetlerden tam olarak yararlandırmak, reklam kampanyalı gerçekleştirmek, amaca uygun reklam ve Hizmet sunumu yapmak, istatistik araştırma ve elde edilen istatistik bilgi analizi yapmak ve aynı zamanda Web sitesi / Hizmetlerin fonksiyonel opsiyonlarının gereği gibi sunumu için her türlü diğer iş ve işlemlerini gerçekleştirmektir.

5.4       Kullanıcı bilgilerinin işlenmesi, Kullanıcının kayıt olma (hesap oluşturma) anından itibaren başlar ve sebebe bağlı olmaksızın iptal edildiği ana kadar devam eder.  Bilgilerin

muhafaza koşulları Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası hükümlerinde belirtilmiştir.

5.5       Kullanıcı kabul etmektedir ki, bilgilerin işlenmesini müteakiben Yönetimin şu iş ve işlemleri yapma yetkisi vardır: bilgi toplamak, sistematik hale getirmek, biriktirmek, muhafaza etmek, kullanmak, (kişiselleştirilmekten uzak bilgiler dahil olmak üzere) üçüncü şahıslara iletmek; imha etmek ve işbu Hizmet Koşulları hükümlerinin ve belirli Hizmetle ilişkin sözleşme hükümlerinin yerine getirilebilmesi için gereken saire iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

5.6       Kullanıcının Web sitesine /Hizmetlere erişimi sağlandığında, Kullanıcının Web sitesinde /Hizmetlerde otomatik yetkilendirilmesi amacıyla ve aynı zamanda istatistiksel bilgi toplama, özellikle Web sitesi/Hizmetler trafiğini değerlendirme için cookies teknolojisi kullanılabilmektedir. 

5.7       Kullanıcı tarayıcı ayarlarından cookies teknolojinin kullanılmasına engel koyabilir veya kullanımını kısıtlayabilir.

5.8       Kullanıcının onayı üzerine Yönetimin Kullanıcıya, özel teknolojilerin (Open ID ve saire) kullanılmasıyla bilgilerin üçüncü şahıslara iletilmesini sağlayan imkanlar sunan opsiyon teklif hakkı mevcuttur. Böyle durumlarda Yönetimin Kullanıcıya, hesap bilgilerinin iletimi sırasında bilgi bütünlünün veya doğruluğunun temini konusunda garanti vermesi söz konusu olmaz ve Yönetim, bilgi iletimi sırasında bilgilerin güvenliğinden sorumlu tutulamaz.

6.    Web sitesi/Hizmetlere ilişkin ilave fonksiyon dizini, kullanım usulü ve ödeme koşulları

Hizmet Şartnamesinin bu bölümü, Web sitesi / Hizmetlere ait ilave fonksiyon dizinine erişim hakkının Yönetim tarafından Kullanıcıya vermesini düzenleyen hususları içermektedir. Belirli Hizmetlerin ilave fonksiyon dizininin kullanılmasına ilişkin düzenlemeler, ilgili Hizmetler hakkında yapılan sözleşmelerle ayarlanmaktadır.

6.1       Kullanıcının isteği üzerine web sitesi Yönetimi tarafından Kullanıcıya, Web sitesi / Hizmetlerin özel genişletilmiş program fonksiyonlarını kullanım imkanı sağlayan ücretli ilave fonksiyon dizini (Web sitesi /ilgili Hizmetler kapsamında ilave fonksiyon dizini özelliği ve erişilebilirliği Yönetim tarafından bağımsız olarak belirlenerek) sunulmaktadır. İlave fonksiyon dizini kullanma hakkı, Web sitesinin/Hizmetlerin kullanılmasının zorunlu koşulu olmakta ve işbu belge, belirli Hizmetlerin kullanılmasına ilişkin sözleşme hükümleri kapsamında, Kullanıcı tarafından sunulmaktadır.

6.2       Yönetim tarafından belirlenen İlave fonksiyon dizini bedeli, seçilen dizin tutarının

karşılığı olan nakit parayla Kullanıcı tarafından havale yöntemi ile ödenir ve İlave fonksiyon dizini bedeli Kullanıcı hesabında Sanal para olarak gözükür.

6.3       Sanal para sadece ilgili Hizmet kapsamında kullanılabilmektedir. Başkaca Hizmet bakımından Sanal paranın kullanım yöntemi ve şartları ilgili Web site /Hizmetler sayfalarında yayımlanan ve ilgili Hizmetlere ilişkin sözleşme kapsamında açıklanmaktadır.

6.4       Yönetimin her zaman tek taraflı olarak İlave fonksiyon dizininin kullanım bedelini Kullanıcıya haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Belirli Hizmetten satın alınmış olan ilave fonksiyon dizinine ilişkin bedel değiştirilmez.

6.5       Belirli Hizmet sözleşmesiyle aksi öngörülmedikçe, ilgili Hizmet tarafından sunulan ve Kullanıcı tarafından tercih edilen ilave fonksiyon dizinine ilişkin Kullanıcının hak kazanma anı olarak, ilave fonksiyon dizin bedelinin Kullanıcı tarafından, yine Kullanıcının oluşturduğu Kişisel hesaba (Web sitesi/ Hizmet tarafından belirlenen kur üzerinden hesaplanarak İlave fonksiyon dizini kullanmaya hak kazanma anı elde edilen) Sanal paranın yatırılma anı kabul edilmektedir. Kullanıcı kabul etmektedir ki, kendisine ilave fonksiyon dizininin kullanım hakkının sunulması ile Yönetim edimini tam olarak yerine getirmiş sayılır ve Kullanıcı tarafından ödenen paraların iadesi yapılmaz.

6.6       İlgili Hizmetlere ilişkin ilave fonksiyon dizini kullanım bedelinin ödenmesi için Kullanıcıya birkaç yol önerilmektedir. Her birinin kullanım şartları ilgili Web sitesinde / Hizmette açıklanmaktadır.

6.7       İlave fonksiyon dizini kullanım hakkının elde edilmesi için yapılan tutar ödenmesi sırasında Kullanıcının, kısa mesaj ile bildirim (SMS) gönderilmesinde ilişkin mesaj yazma sırasında dikkat edilecek büyük, küçük harf, sembol ve dil, aynı zamanda kısa mesaj miktarı dahil olmak üzere, yapılacak ödemeye ilişkin tüm talimatlara ve ilgili her türlü usul ve ödeme kullarına uyacaktır.  Eklenen ödeme talimatına ve kurallarına uygun olarak yapılan ödeme sonucunda Kullanıcı, belirli Hizmete ilişkin İlave fonksiyon dizini kullanmaya hak kazanmaktadır. Ödemeye hakkında geçerli olan ödeme şartlarına ilişkin hükümlerin Kullanıcı tarafından doğru uygulanması konusunda Yönetim sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcının Kişisel Hesabının tamamlanmasıyla ilgili tüm soruların, bu gibi ödeme sistemleri sahibi olan hükmi şahıslara yönlendirilmesi gerekmektedir. Kullanıcının, bu gibi ödeme sistemlerinin kullanılması hakkındaki kurallar ve usullere ilişkin sorularını Yönetim yanıtlamaz ve Web sitesi/Hizmete ait İlave fonksiyon dizini almak isteyen Kullanıcının, bahsedilen ödeme sistemleri vasıtasıyla ödeme yaptığı sırada bu sistemlerce öngörülmüş olan kuralların ihmal edilmesi sebebiyle Kullanıcının para almaması durumunda Yönetim Kullanıcıya iade yapmaz.

6.8       Web sitesi Yönetimi tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda Kullanıcıya Web sitesi / ilgili Hizmetler çerçevesinde çeşitli işlemler yaparak, ayrıca, Web sitesine /belirli Hizmetlere ilgi arttırmak amacıyla hazırlanan program satışlarına karşılık olarak İlave fonksiyon dizini kullanılmasına hak tanınabilmektedir.

6.9       İşbu sözleşmenin 6.9. bendinde sayılı durumlar istisna olmak üzere, Kullanıcıya İlave fonksiyon dizinini kullanım hakkı, bu hizmet için belirlenen bedelin tamamının ödenmesiyle verilmektedir. Ödeme yapıldığının onaylanması anına kadar web sitesi Yönetiminin İlave fonksiyon dizinini kullandırmama veya sınırlı olarak kullanılmasına izin verme hakkı vardır. 

6.9 Web sitesi /Hizmetin veya bir kısmının çalışmasında teknik arıza veya hata ortaya çıkma durumunda veya Kullanıcının bilinçli davranışı sonucunda, geçerli olan kurallara uyulmaksızın her hangi bir Hizmete ilişkin ilave fonksiyon dizini kullanımına erişen Kullanıcının Yönetime bilgi vermesi, böylesi ilave fonksiyon dizin bedelini ödemesi veya bu İlave fonksiyon dizininin yasadışı kullanımına son vermesi gerekmektedir. Yönetimin, Kullanıcıya bilgi vermeksizin bu gibi yasadışı kullanıma son verme hakkı mevcuttur.

6.11     Web sitesinin / Hizmetlerin kullanıldığı süre boyunca Kullanıcı İlave fonksiyon dizinini kullanmaya hak kazandıran ödemeyle ilgili belgeleri muhafaza etmeli ve Yönetimin talebi üzerine ödemenin yapıldığını gösteren ve aynı zamanda ödemenin diğer hususlarına ilişkin evrakları Yönetime ibraz edebilmelidir.

6.12     Kullanıcı kendiliğinden hesap durumunu denetlemelidir.

6.13     İlave fonksiyon dizininin kullanımına ilişkin teklif hakkı münhasıran Yönetime aittir ve bu sebeple, üçüncü şahıslardan Kullanıcıya yöneltilen İlave fonksiyon dizini teklifi, sanki Yönetici tarafından yapılan teklifiymiş gibi Kullanıcı tarafından değerlendirilemez.

6.14     Kullanıcının üçüncü şahıslar yardımıyla İlave fonksiyon dizini kullandığının Yönetim tarafından tespiti durumunda,  Yönetim kendi isteği üzerine Kullanıcının İlave fonksiyon dizinini kullanmasını durdurabilir, Kullanıcının Web sitesi / Hizmetlere erişimini engelleyebilir.

6.15     Kullanıcının İlave fonksiyon dizini kullanmaya hak kazanması, işbu sözleşmeyle getirilen ve açıklanan hükümlere veya sözleşme hükümlerinden kaynaklanan yaptırımlara, aynı zamanda ileride Kullanıcı hesabının iptal edilmesi veya İlave fonksiyon dizini kullanımına getirilen sınırlayıcı kurallar dahil olmak üzere, Web sitesi / Hizmet Yönetiminin web sitesini/Hizmetleri kullanma konusunda Yönetimin koyduğu kurallara ve engellere uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Böyle durumla Kullanıcı tarafından İlave fonksiyon

dizini kullanımı için ödenen bedel Yönetim tarafından aide edilemez.

6.16     Kullanıcı, İlave fonksiyon dizini bedelinin ödenmesi konusunda Kullanıcı tarafından tercih edilen ödeme yöntemi bakımından, kullanıcının vatandaşlık bağıyla tabi olduğu ülke yasalarını ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğine dair Yöneticiye garanti vermektedir. Kullanıcının, kendisine ait olmayan ödeme fonunu kullanması sebebiyle üçüncü şahıslar ve/veya diğer kullanıcılar açısından ortaya çıkabilecek zararlardaz Yönetim sorumlu tutulamaz.

6.17     İlave fonksiyon dizini kullanım hakkının satın alınması sürecinde Kullanıcının olası yasalara aykırı davranışları sebebiyle Yönetimin sorumlu tutulması söz konusu değildir. Kullanıcının yasaya aykırı davranışının bulunduğuna dair şüphe duyması üzerine Yönetimin, tek taraflı olarak erişimi reddetme, ayrıca İlave fonksiyon dizininin kullanılmasını durdurma veya iptal edebilme ve hatta araştırma yapma hakkını saklı tutulmuştur. 

6.18     İlave fonksiyon dizini kullanım hakkının satın alınması konusunda Kullanıcının, davranışlarıyla yasaları ihlal ettiğine veya dolandırıcılık yaptığına ilişkin Yönetimin ikna edici nedenlere sahip olması durumunda, Yönetimin ilgili bilgileri, gereken araştırmaların yapılması için hukuk muhafaza birimlerine iletme hakkı mevcuttur.       

6.19     İlave fonksiyon dizini kullanım hakkı için Kullanıcı tarafından banka kartı ile yapılan ödemelerin özellikleri:

  • Banka kartı ile yapılan işlemler, banka kartı sahipleri veya yetkili temsilcileri tarafından yapılmalıdırlar;
  • Banka kartı ile işlem yapılması bankanın iznine tabidir.

Gerçekleştirilmekte olan işlemin dolandırıcılık teşkil ettiğine dair bankanın gerekçeleri mevcut ise, banka işlemin yapılmasını reddedebilme hakkına sahiptir. Banka kartlarının kullanılması ile gerçekleştirilen dolandırıcılık ceza hukuku bakımından suç teşkil etmektedir.

Banka kartlarının kullanımı ile yapılan ödemelerde dolandırıcılık suçunun işlenmesini önlemek amacıyla Yönetimin ödemeleri denetleme hakkı vardır. Ödemelerde banka kartı kullanımının yasal olduğunu teyit etmek amacıyla Yönetimin talebi üzerine, banka kartı ile ödeme gerçekleştiren ve banka kartı sahibi olan Kullanıcının, ilgili evrakları Yönetime ibraz etme yükümlülüğü mevcuttur. Ödemenin yapılmasından itibaren 14 gün içerisinde veya belgelerin yasallığı konusunda şüphe duyulması üzerinde Yönetim Kullanıcının Hizmeti ve İlave fonksiyon dizini kullanımını araştırma bitimine kadar durdurma hakkına sahiptir.

7.    İçerik yayımlanması ve kullanımı, Web-sitesi Yönetiminin İçeriği iptal etme hakkı

7.1       Web-sitesinde İçerik yayımlayan Kullanıcı, Web-sitesi Yönetimine ve/veya Yönetim ortaklarına ve/veya saire kullanıcılara, münhasır olmayan lisansla ücretsiz olarak (alt lisans hakkıyla beraber), İçerik üzerindeki münhasır hakların devam ettiği süre boyunca, tüm dünyada, özellikle kamuyu bilgilendirme, analiz, yeniden yapılandırma, tercüme ve işlenme dahil olmak üzere, ücretli Hizmetler tarafından talep edilen her türlü yöntemlerle İçerikten faydalanma hakkı vermektedir.

7.2       Yönetimin, Yönetim ortaklarının veya saire kullanıcıların Hizmetler çerçevesinde Web sitesinde yayımladıkları İçeriği, telif işareti (telif hakkı) veya müellifin sahip olduğu talep edilebilir/tespit edilebilir saire bilgilerinin korunması ve müellif isminin değiştirilmemesi koşuluyla ve hak sahibinin izin verdiği ölçüde ve belirlediği çerçevede İçerikten Kullanıcının istifade etme hakkı vardır.

7.3       Özel olarak alınmış izin ve/veya hak sahipliği mevcut olmadıkça Kullanıcı, diğer kullanıcılara, Yönetime, Yönetim ortaklarına ve saire kişilere ait olan telif hakkına konu teşkil eden İçerik ve saire bilgi ve dokümanı indiremez, kamuya duyuramaz (Web sitesinde yayımlayamaz).

7.4       İşbu belgenin ilgili maddelerinde (aynı zamanda mevcut yasa hükümleriyle getirilen tüm yasak ve taleplerde) sayılı yasakları ihlal eden bilgi (malzeme), özel bildirimler ve yorumlar dahil olmak üzere, Kullanıcının yayımlamakta olduğu tüm bilgileri (malzemeleri) Kullanıcıya öncesinde haber vererek veya haber vermeğe gerek olmaksızın, gerekçe bildirerek veya gerekçeli açıklama yapmaya gerek olmaksızın Yönetimin değiştirme (filtreleme) veya iptal etme, her hangi bir açıklama yapmaksızın istediği her an her hangi bir Hizmete Kullanıcının erişimini durdurma, sınırlama veya sona erdirme hakkı saklı tutulmuştur; bu gibi durumlar sonucunda Kullanıcının maruz kaldığı zararlar sebebiyle Yönetimin sorumlu tutulması söz konusu olamaz.

7.5       Web sitesinde veya her hangi bir Hizmette Kullanıcının (hak sahibinin) kanaatine göre Kullanıcı izninin alınmaması durumunda telif hakkına veya bu hakla bağlı saire haklara zarar verildiğini veya zarar verilebileceği kanısına varan Kullanıcının, bu gibi durumlarda uyulması gereken kurallara riayet ederek, hizmet destek birimine, ihlali bildiren dilekçe göndermek suretiyle web sitesi Yönetimine başvuruda bulunması gerekmektedir. Kullanıcının belirtilen kurallara uyma zorunluluğu, Kullanıcının sahip olduğu hakların muhtemel ihlaline karşı Yönetim tarafından Web sitesinde veya belirli Hizmetler çerçevesinde haksız kullanımını engelleme tedbirlerinin uygulanmasını olası kılmak amacıyla Yönetimin etkin bir şekilde ilgili Web sitesi / belirli Hizmete erişim imkanı sağlamak için getirilen yükümlüktür.

Sahip olduğu hakkın/hakların ihlal edildiği kanısında olan Kullanıcının, web sitesi Yönetimine göndereceği dilekçede bulunması gereken hususlar şunlardır:

  • içeriğin bulunduğunu net olarak gösteren adres (URL-adres);
  • hak sahibi veya yasal temsilcisi tarafından ibraz edilen ve belirtilen eser üzerinde hak sahipliğinin bulunduğunu onaylayan belge;
  • ihlalin söz konusu olduğunu gösteren her türlü diğer bilgi.

İçeriğin ses veya video dosyası formatında sunulması halinde, Yönetime gönderilecek dilekçede, gerçek hak sahibine ait eserin orijinal isminin ve aynı eserin web sitesi veya belirli bir Hizmette hangi isimle yayınlandığının da belirtilmiş olması gerekmektedir.

Dilekçeyi inceleyen Yönetimin bu konuyla ilgili başkaca bilgi ve belgelerin ibraz edilmesini talep etme hakkı mevcuttur.

Hak ihlalini tespit etmek için gereken tüm bilgi ve belge alımına kadar web sitesi Yönetimi, yasaya aykırı şekilde kullanılmakta olan içeriğin bloke ve iptali için gecikmeksizin tedbirler uygulamaktadır.  

Olası ihlal konusunda yapılacak tüm bildirimlerin Web sitesi / bazı Hizmet sayfalarında yayımlanan özel bildirim gönderme araçlarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

7.6       Kullanıcının, Web sitesinde veya bazı Hizmetler çerçevesinde diğer kullanıcılar tarafından yayımlanan müstehcen veya hakaret ihtiva eden İçerik tespit etmesi durumunda, erişebildiği araçları kullanarak web sitesi Yönetimine müracaatla bu gibi İçeriklerin kaldırılmasını talep etme hakkı vardır. Bununla beraber, Kullanıcının kanaatine göre müstehcen veya hakaret ihtiva etmekte olan İçerik sebebiyle Yönetimin sorumlu tutulmasının söz konusu olmadığını Kullanıcı kabul etmektedir.   

8.    Web sitesi Yönetiminin hak ve yükümlülükleri

8.1       Web sitesi Yönetiminin, Yönetim İçeriği bakımından her türlü gereken hakka (web sitesinde bilgisayarlar için gereken program donanımı, bilgi dataları, bilgilendirme malzemeleri, Kullanıcı ara yüzü için grafik elemanları ve saire dahil), ticari ünvana, markaya (hizmet markaları), logoya ve Web sitesi Yönetimini belirleyen saire işaret haklarına sahiptir.

8.2       Web sitesi ve/veya Hizmetlerin temeline oluşturan teknoloji ve program donanımı (ileride metinde ‘teknoloji’ olarak adlandırılacaktır) Yönetimin, Yönetime bağlı şirketler, Yönetim ortaklarına ait mal varlığıdır. Kullanıcının her hangi bir kaynak kodunu kopyalamama, değiştirmeme, bu kodlara dayalı olarak türev çalışmaları yapmama, tersine mühendislik veya saire yöntemlerde kodu çözmeme, satış yapmama veya Teknolojiye ilişkin herhangi bir hakkı devretmeme, kiralamama yükümlülüğü bulunmaktadır.

8.3       Web sitesi Yönetimi Web sitesini/Hizmetleri yönetir, yapısını ve ara yüzünü belirler,

kullanıcıların Web sitesine/Hizmetlere erişimine izin verir veya engeller ve aynı zamanda kendine verilen hakları kullanır.

8.4       Bazı Hizmetlerin yönetimi direk Yönetim ortakları tarafından, web sitesi Yönetimi katılmadan gerçekleştirilir, bu yüzden web sitesi Yönetimi sadece onların kullanımı için teknik destek sağlar (Hizmete ulaşım).

8.5       Web sitesi / Hizmetler kapsamında bağımsız olarak işlem yapma dahil olmak üzere, Kullanıcıların bir biri ile iletişim opsiyonları kullanmalarına imkan verilmesi konusunda, web sitesi Yönetimi sadece organizatörlük yapar; bilgi, grafik ve saire malzemelerin iletilmesi, muhafaza edilmesi ve bunlara İnternet üzerinden erişimin sağlanması hususlarında Yönetim her hangi bir değişiklik yapmaz veya etki etmez.

8.6       Yönetim, Web sitesi/bazı Hizmetler çerçevesinde reklam yayımlama, ortaklık programlarına iştirak etme ve bunun gibi konularda kararlar kabul etmektedir.

8.7       Web sitesi Yönetiminin hakları:

8.7.1    Yönetim, istediği her an, Kullanıcıya bilgi vererek veya bilgi vermeyerek, Web sitesinde kullanılan veya muhafaza edilen saire objeleri, Hizmet listesini, senaryoları, program donanımını, Yönetim içeriğini, ayrıca her türlü server tekliflerini değiştirme hakkına sahiptir;

8.7.2 Yönetim düşüncesinde göre mevcut yasaları, işbu belge veya belirli hizmetin sunumuna ilişkin her hangi bir sözleşme hükümlerini, diğer kullanıcıların veya üçüncü şahısların haklarını ihlal eden veya ihlal edebilecek, zarar verebilecek veya güvenliğine halel getirebilecek İçerikler de dahil olmak üzere, Yönetimin sebeplerini açıklama ve bildirim yapma yükümlülüğü olmadan, İçeriği iptal etme hakkına sahiptir;

8.7.3    Mevcut yasalar ve işbu belge hükümlerine aykırılık teşkil eden Kullanıcı tarafından Web sitesi /herhangi bir Hizmet çerçevesinde yayımlanan içerik dahil olmak üzere, tüm bilgileri (Kullanıcının kişisel mesajları, fotoğraflara yaptığı yorumları, statüsü ve saire bilgileri) Yönetimin tek taraflı olarak iptal etme hakkı mevcuttur;

8.7.4    Önceden Kullanıcıya bildirim yaparak veya yapmayarak, Kullanıcının, web sitesi/Hizmetlerin istisnasız tüm bölümlerine erişimini durdurma, sınırlama veya son verme hakkı mevcuttur;

8.7.5    Kullanıcıların mevcut yasaları ve işbu belge hükümlerini ihlali etmelerine ilişkin durumlar dahil olmak üzere, Yönetici tek taraflı olarak kullanıcıların hesaplarını iptal edebilme hakkı sahiptir;

8.7.6    Yönetim, Kullanıcılara web sitesi/Hizmetlerin ücretli opsiyonlarına erişim sağlama hakkına sahiptir. Web sitesi/ilgili Hizmet ait ücretli fonksiyonel opsiyonlarının kullanımına ilişkin ücretler, ödeme şekli ve koşullar web sitesi / ilgili Hizmet bölümlerinde açıklanmıştır.

 Yönetim ve Ortakları verdiği hizmetleri, Kullanıcılar ile Ortaklar arasında yapılmış olan ilgili sözleşme hükümleri uyarınca sunmaktadırlar;

8.7.7    Yönetimin, yeni getirilen hizmet veya daha önce verilmekte olmakla beraber kaldırılan hizmetler, değiştirilmiş ve onaylanmış Hizmet Şartnamesi veya belirli hizmetlerin gösterilmesine ilişkin sözleşme hükümleri, ayrıca Yönetim hizmetleri ve Ortakları hakkında reklamlarına ilişkin yayınlar, bildirimler (aynı zamanda elektronik mesaj, SMS ve saire) yapma hakkı mevcuttur.

8.7.8    Üçüncü kişilere ilişkin ürün veya hizmet reklamları içeren bildirimlerin sadece Kullanıcının onayı üzerine kendisine gönderilebilmesi mümkündür.

8.7.9    Yönetim, kullanıcılar arasında vuku bulan veya Kullanıcının Yönetim ortaklarına ait hizmetleri kullanımı sebebiyle Kullanıcı ile Yönetim ortakları arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları incelemez ve ihtilaf ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmaz, ama kendi isteği üzerine,  doğan ihtilafların çözülmesi için yardımda bulunabilir. Kullanıcının web sitesini uygun olmayan bir şekilde kullandığına dair diğer kullanıcılardan gerekçeli haberdarlık gelmesi üzerine Yönetim, bu Kullanıcının web sitesine erişimini durdurabilir, sınırlayabilir veya kullanıma son verebilir.

8.7.10  İşbu belge hükümlerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Yönetim, işbu belgede belirtilen şekilde Kullanıcıyı bilgilendirerek, kendiliğinden üçüncü şahıs veya şahıslara devretme hakkına sahiptir. İlgili bildirimin gönderilmesi anı itibariyle işbu belge hükümlerinden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerininiz Yönetime devredilmiş sayılmaktadır.

9.    Kullanıcının hak ve yükümlülükleri

9.1       Kullanıcının hakları şunlardır:

9.1.1    Hesap ayarlarını kullanmak; hesaba erişim için şifre değişikliği gerçekleştirmek ve aynı zamanda web sitesi /Hizmetin sunduğu fonksiyonel opsiyonları kullanarak çeşitli iş ve işlemler yapmak;

9.1.2    Web sitesi/Hizmetlerin ücretli fonksiyonel opsiyonlarına erişim gerçekleştirmek;

9.1.3    Web sitesi/ Hizmetlerin kullanımıyla ilgili olup ve mevcut yasalarla yasaklanmayan saire işlemleri gerçekleştirmek;

9.1.4    İşbu belge hükümleriyle açıkla Kullanıcıya tanınmış olmayan haklar Yönetime ve/veya Ortaklarına ait olup, duruma göre Kullanıcıya kullandırılabilmektedir.   

9.2       Kullanıcın yükümlülükleri:

9.2.1    Kullanıcının, işbu belge ve belirli Hizmetlerin sunumuna ilişkin sözleşme hükümlerine ve aynı zamanda yürürlükteki yasalara uyması gerekmektedir;

9.2.2    Kullanıcının, hesaba erişmek için gereken hesap bilgilerinin (kullanıcı adının ve şifresinin) korunmasını temin etmek amacıyla ve başkaca kişilerin bilgisayarı kullanma durumunda parolanın tarayıcıda bulunmamasına yönelik (aynı zamanda cookies teknolojilerinin kullanılmasında) önlemler alması gerekmektedir;

9.2.3    Kullanıcının, web sitesi böyle bir opsiyon sunması durumunda, yasalara göre izin alınmasını gerektirmeyen durumlar dışında, Kullanıcıdan başkaca şahısların resimlerini içeren görselleri kullanmamak yükümlülüğü vardır;

9.2.4    Kullanıcının, hakaret, düşük düşürme, ayrımcılık yapma ve saire bunun gibi nitelendirilebilen tüm davranışları ile ilgili Yönetimi bilgilendirmek yükümlülüğü söz konusudur;

9.2.5    Kullanıcının kendiliğinden Hizmet Şartnamesi ve Hizmet sunumuna ilişkin sözleşme hükümlerini periyodik olarak inceleme ve bu konudaki değişiklikleri takip etme yükümlülükleri vardır.

10.  Kullanıcı bakımından getirilen yasaklar

10.1     Diğer kullanıcılara ait kişisel bilgileri toplamak;

10.2     Web sitesi veya Hizmetlerde bulunan bilgilerin, otomatik veya otomatikleştirilmiş yöntemlerde toplanmasını sağlamak;

10.3     Sosyal, milli veya dini zenimde propaganda veya ajitasyon yapmak, kin ve nefret uyandırmak, savaş, sosyal, ırkçı, milli dini veya dil bakımından üstünlük iddiasıyla propaganda yapmak;

10.4     Üçüncü şahıslara ait ve erişimi engellenmiş kişisel bilgileri (gizli bilgileri) Web sitesinde / Hizmetlerde, yasalarla veya sözleşmelerle verilmiş ve bilgilerin açıklanmasına dair izne sahip olmaksızın yayımlamak veya kişisel mesajlarla dağıtmak;

10.5     Yönetimin, ortaklarının, diğer kullanıcıların ve üçüncü şahısların sahip oldukları İçerikleri, işbu belge ve hizmetlerin sunumuna ilişkin sözleşme hükümleriyle ve yürürlükteki yasalarla izin alınmasına gerek olmadığını gösteren durumlar veya hak sahibinin kendisine ait içerikten her kesin ücretsiz olarak yararlanılacağını bildiren açıklaması söz konusu olduğu haller dışında, sayılı şahısların yazılı izni olmadan Kullanıcının bu içerikleri web sitesi sayfalarında / Hizmetler çerçevesinde yayımlama, düzenleme, çoğaltma, değiştirme ve dağıtması, kamuyla paylaşması, yüklemesi, devretmesi, satması veya başkaca her hangi bir şekilde kullanması yasaktır;

10.6     Web sitesi / Hizmette müzik, video veya saire İçerik yüklemesi durumunda, ve aynı zamanda, Web sitesi /Hizmet sayfasına farklı yöntemle İçerik yüklenmesinde, Kullanıcı şunu teyit etmelidir ki, bu gibi bilgi ve veri açıklaması hak sahiplerinin ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemektedir, içerik paylaşımı için gereken ve hatta bu bilgilerin kamuyla paylaşması için veya geçerli amaç için gereken izinler ilgili hak sahiplerinden ve üçüncü şahıslardan gereği gibi alınmıştır. Kullanıcının, aranan haklara ve/veya hak sahiplerinden alınması gereken izinlere sahip olmaması durumunda, web sitesinde içerik yayımlaması

yasaktır. Web sitesinde içerik paylaşan Kullanıcı, susma durumunda diğer kayıtlı kullanıcılara bu bilgilere erişim izni vermiş olduğunu kabul etmiş sayılacaktır.  Web sitesi Kullanıcıya sadece erişim ve bilgi paylaşımı olanağı/İçeriği kamuya duyurma imkanı sınan bir araçtır. Hak sahiplerini kullanıcılara karşı korumak ve yanlış bilgilerin dağıtımı engellemek amacıyla, Yönetimin aldığı önlemler kapsamında, Yönetim Kullanıcıdan ilgili İçeriği web sitesinde /Hizmetler çerçevesinde kullanma hakkı veren izinlere sahip olduğunu gösterir ispatların kendisine ibraz edilmesini talep edebilmektedir. Onayın alınmasına kadar geçen süre içerisinde, çalışmalar bloke edilebilir;

10.7     Diğer kullanıcılara veya saire şahıslara karşı hakaret içeren veya hakaret olarak yorumlanabilen görsel ve saire malzemenin Web sitesinde Hizmetler çerçevesinde (forumlarda, yorum ve/veya statü metninde) açıkça yayımlanması veya başka şahıslara karşı hakaret içeren veya hakaret olarak yorumlanabilen veya kullanıcılar ve diğer şahıslar arasında, toplumda ayırımcılık yapmaya yönelik, tehdit, zorbalığa davet, yasa dışı hareket, topuma ve maneviyatına karşı yasadışı faaliyetlere kışkırtan kişisel mesajlar şeklinde metin, grafik ve saire malzeme yayımlanması yasaktır;

10.8     Özel ve hükmi şahsın ticari itibarine, şahsiyetine ve onuruna halel getirebilecek  (gerçek durumu yansıtan bilgiler dahil) her türlü metin, görsel ve saire malzemelerin paylaşılması yasaktır;

10.9     Web sitesinde/Hizmetler çerçevesinde argo kelimeler içeren metinlere, Web sitesinde/Hizmetler çerçevesinde erotik ve/veya pornografik malzeme veya bu gibi malzemelere İnternet üzerinden erişimi sağlayan köprü bağlantıları paylaşmak yasaktır;

10.10   İntihara teşvik edici, intihar yollarını açıklayan veya intihara sürükleyen bilgilen Web sitesinde/Hizmetler çerçevesinde paylaşılması yasaktır;

10.11   Doğaüstü güçlerle ilgili (sihir, fal, satanizm, aşk büyüleri, büyü, cadılık, ayinle ilgili,  astroloji, burçlar ve saire) bilgilerin Web sitesinde/Hizmetler çerçevesinde paylaşılması yasaktır;

10.12   Narkotik ve uyuşturucu maddeler, aynı zamanda narkotik ve uyuşturucu maddelerin dağıtımı, üretimi, formülleri ve kullanıma ilişkin önerilerle ilgili bilgilerin Web sitesinde/ Hizmetler çerçevesinde paylaşılması yasaktır;

10.13   Reşit olmayanların haklarını ihlal eden bilgilerin Web sitesinde/Hizmetler çerçevesinde paylaşılması yasaktır;

10.14   Dolandırıcılık unsuru içeren bilgilerin Web sitesinde/Hizmetler çerçevesinde paylaşılması yasaktır;

10.15   Kişisel bilgilerin, önceden izin alınmaksızın diğer kullanıcılara veya üçüncü şahıslara ait özel bilgilerin Web sitesinde/Hizmetler çerçevesinde paylaşılması yasaktır;

10.16   Kayıt sırasında veya devamında, kendisini başka bir kullanıcı olarak tanıtmak suretiyle Kullanıcının, kendisi hakkında yanlış bilgi vererek kullanıcıları yanıltması yasaktır;

10.17   Web sitesinde Kullanıcının kendisine ait olmayan resimleri paylaşması, başkalarına veya hayali kişilere, hayvanlara, nesnelere ait veya hayal ürünü olan görüntü, şekil grafikler, özel resimleri yayımlaması yasaktır; 

10.18   tek bir şahıs adından birden fazla hesap kaydetmek;

10.19   Web sitesinde / Hizmetler çerçevesinde kullanıma açık alanlarda, önceden Yönetimin iznini almaksınız reklam içeriğine sahip her türlü metin, grafik ve saire malzeme paylaşımı ve önceden kullanıcıların izinlerini almadan bu reklam malzemelerinin gönderilmesi yasaktır;

10.20   Web sitesi /Hizmetlerin çalışmasını engellemeye yönelik, Web sitesi/Hizmetlerin yönetimine veya gizli bölümlerine (sadece Yönetimin erişim sağladığı bölümlerine) yasadışı yollarla el koymaya yönelik ve her türlü benzer faaliyet yasaktır;

 10.21 Başka kullanıcılarının şifrelerini çözerek kendine ait olmayan hesaplara girmek, bu yönde faaliyette bulunmak yasaktır;

10.22   Kişisel bildirimlerde, yorumlarda, mesajlarda, forumlarda ve saire şekilde, Kullanıcıların izni olmaksızın, Spam yani ticari, siyasi ve saire içerikli bilgi göndermek, (bu gibi bilgilere sahip İnternet sayfalarına linkler ve/veya zararlı virüs programlarına geçiş linkleri) yasaktır;

10.23   Borçluların bulunması ve saire benzer amaçlarla Web sitesinin /Hizmetlerin kullanılması yasaktır;

10.24   Web sitesi sayfalarında tütün ve tütün ürünleri, narkotik ve uyuşturucu madde, düşük alkollü ve alkollü ürünler ile ilgili reklam yayımlamak yasaktır;

10.25   Web sitesi Yönetiminin düşüncesine göre, Web sitesi oluşum amacına ve fikrine uygun olmayan bilgilerin sitede yayımlanması yasaktır;

10.26   Yürürlükteki yasaların, işbu belge hükümlerin ve belirli hizmetlerin sunumuna ilişkin sözleşme hükümlerinin ihlali yasaktır.

11.  Garantiler ve taraf sorumlulukları

11.1     Kullanıcı şunu garanti etmektedir ki, Web sitesinde /her hangi bir Hizmet çerçevesinde paylaştığı veya kişisel bilgi olarak gönderdiği tüm bilginin, İçeriğin veya saire fikri haklara konu olabilecek yasalarla korunmakta olan malzemelerin tümünün veya bir kısımlarının ve aynı zamanda saire malzemenin her hangi bir şahsın haklarını veya yasal menfaatlerini ihlal etmediğini garanti etmektedir.

11.2     Kullanıcının işbu belge hükümlerini ihlal etmesiyle, üçüncü şahıslara ait bilgi ve/veya İçeriklerin kullanılması sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından açılan davalar kapsamında, Web sitesi Yönetiminin, belirtilen ihtilafların çözümü için, Kullanıcıya ait irtibat bilgilerini yasalarla izin verildiği ölçüde davacı tarafa verme hakkı bulunmaktadır.

11.3     Web sitesinde paylaştığı veya web sitesi üzerinden geniş kitlelere ulaştırdığı İçerik veya saire bilgiler sebebiyle Kullanıcı şahsen sorumludur. İçerik ve bilgilerin yasalara aykırı şekilde paylaşması sonucunda açılacak davalarda Kullanıcı, kendi başına ihtilafın çözümü için çaba harcar. 

11.4     Web sitesi sayfalarında / Hizmetler çerçevesinde yayınlanan veya Kullanıcılara mesajlarla gönderilen web sitesi, ürün, hizmet, ticari ve gayri ticari bilgi içerikli web sitesi linklerin mevcut olması durumu, Yönetim tarafından ilgili ürünlerinin (hizmetlerin) tavsiye edildiği veya onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu gibi bağlantıların kullanılması sebebiyle Kullanıcının maruz kalacağı zararlardan Yönetim sorumlu tutulamaz.

11.5     Kullanıcının üçüncü şahısların web sitelerine geçişinden, üçüncü şahıslara ait eklerin kurulumu ve kullanımından kaynaklanan risklere Kullanıcı şahsen katlanır.  İşbu belge hükümleri Kullanıcı ile üçüncü taraf arasında geçerli olan ilişkilere uygulanmaz.

11.6     Kullanıcıya web sitesini kullanma imkanı verirken Yönetim, Kullanıcı hesabına ilişkin içeriğin oluşturulmasına ve içeriğin yüklenmesine iştirak etmez ve aynı zamanda Kullanıcının işlemlerini takip etmez.

11.7     Web sitesi Yönetimi, kullanıcıların İçerikleri ve paylaştıkları bilgileri yayımlamadan önce denetlemez ve böyle bir teknik imkana sahip değildir, ve kullanıcıların paylaştıkları İçerikler sebebiyle Yönetim sorumlu tutulamaz.

11.8     Olası aksamalar ve Web sitesinin çalışmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek olumsuzluklar sebebiyle ve ayrıca bu aksamalardan ve duraklamalardan kaynaklanan sebeplerle kaybolan bilgilerden web sitesi Yönetimi sorumlu tutulamaz ama bu gibi durumları önlemek için elinden geleni yapar. Web sitesi / Hizmet kullanımı veya Web sitesi/Hizmet sayfalarında bulunan linkler kullanılarak ulaşılan bağlantıların kullanımı veya bunlarla ilgili işlemler sebebiyle Kullanıcının bilgisayarının, mobil telefonunun veya diğer cihaz ya da program donanımının bozulması sebebiyle ortaya çıkan zarardan Yönetim sorumlu tutulamaz.

11.9     Üçüncü şahısların Kullanıcı hesabına ait şifreyi çözmesi veya üçüncü şahısların Kullanıcıya ait hesabı kullanılmasından Yönetim sorumlu tutulamaz.

11.10   Web sitesi yardımıyla Kullanıcının veya başkaca şahısların erişim sağladığı web site/hizmetler, içerikler veya malzemelerin kullanılması sebebiyle müspet zarar ve giderler dahil olmak üzere,  ortaya çıkan her hangi bir zarardan web sitesi Yönetimi sorumlu tutulamaz, web sitesi Yönetimine bu gibi zarar veya ziyan verilebileceğinden bahsedildiği durumda bile Yönetimin sorumlu tutulması söz konusu olamaz.

11.11   Bilgilerin silinmesi, İçeriğin veya hesabın iptal edilmesi veya Web sitesinin /Hizmetin sona erdirilmesi dahil Kullanıcının her hangi bir sebeple maruz kalacağı zarar sebebiyle Yönetimin sorumlu tutulması söz konusu olmaz, ama Yönetim olumsuz sonuçların riskinin en aza indirilmesi veya ortadan kalkması için elinden geleni yapar.

11.12   Web sitesi Yönetimi, kullanıcılar arasında ve aynı zamanda Kullanıcı ile Yönetim ortakları arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne iştirak etmez.   Yönetim ortakları tarafından Kullanıcıya vaat edilen hizmetin sunulmaması veya gereği gibi sunulmamasından, aynı zamanda Yönetim ortaklarına ait Hizmetlerin kullanılmasındaki Kullanıcının beklentilerinin gerçekleşmemesinden Yönetim sorumlu tutulamaz.

11.13   Kullanıcıya ait hesabın kullanımı sırasında veya kullanılan hesapta, profilde, saire kullanıcıların kişisel sayfalarında, forumlarda, yorumlarda ve/veya Web sitesi/Hizmetlerin diğer sayfalarında yayımlanan içerik ve gerçekleştirilmiş olan yasadışı faaliyetlerden Kullanıcı sorumlu tutulur.

11.14   İşbu belge hükümlerinin veya belirli hizmetlerin sunumuna ilişkin sözleşme maddelerinin ihlal edilmesi durumunda Kullanıcının, web sitesine / Hizmetlere veya sitenin bazı bölümlerine erişimi belirli birt süre için sınırlanabilir, durdurulabilir veya sona erdirilebilir. Kullanıcı tarafından gönderilecek ilgili talep yazısı üzerine Yönetimin kararıyla erişim yenilenebilir.

12.  Tazminat ve sorumluluğun kalkması 

12.1     Kullanıcının web Sitesini ve/veya Hizmetleri, kullanıcı içeriğini, Kullanıcının  Web sitesi ve/veya Hizmetlere ilişkin bağlantıları kullanması sebebiyle, aynı zamanda Kullanıcının işbu Hizmet Şartnamesi hükümlerini veya başka şahısların haklarını kullanması sebebiyle ortaya çıkan her türlü zararlar bakımından Kullanıcı, her türlü hak, talep, fiil ve zarar (ölüm sahil) durumlarında, Yönetimin ve Yönetim Ortaklarının sorumluluğunun kaldırılmasını kabul etmekte, her türlü gider, zarar ve gerekçeli vekalet ücretleri dahil giderleri tazmin etmektedir.

13.  Garantilerin reddi

13.1     KULLANICI WEB SİTESİNİ VE/VEYA HİZMETLERİ RİSKLERE KENDİSİ KATLANARAK KULLANIR. WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLER ‘OLDUĞU GİBİ’ VE ‘MÜMKÜNSE’ ŞEKLİNDE SUNULMAKTADIR. WEB SİTESİ YÖNETİMİ, TİCARİ KALİTE, AMAÇSALLIK, MÜLKİYET HAKLARI VEYA BAŞKALARININ HAKLARININ HER HANGİ BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLMEDİĞİNE YÖNELİK GARANTİLER DAHİL YASADAN KAYNAKLANAN, DİREK, DOLAYLI HER TÜRLÜ GARANTİLERİ KOŞULSUZ OLARAK REDDETMEKTEDİR. 

13.2     (I) WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLERİN KULLANICININ TALEPLERİNE UYACAĞINA, (II) WEB SİTESİNİN VE/VEYA HİZMETLERİN ÇALIŞMASININ SÜREKLİLİĞİNE, ZAMANINDA OLACAĞINA, GÜVENİLİR VE HATASIZ OLACAĞINA, (III) WEB SİTESİNİN VE/VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK VERİLERİN KESİN VE DOĞRU OLACAĞINA, (IV) WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI YOLUYLA SATIN ALINACAK VEYA ELDE EDİLECEK MAL, HİZMET, BİLGİ VE SAİRE ÜRÜN KALİTESİNİN, KULLANICININ BEKLENTİLERİNE CEVAP VERECEĞİNE VE (V) HER HANGİ YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR WEB SİTESİ YÖNETİMİ GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

13.3     WEB SİTESİNİN VE/VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASIYLA YAPILAN İNDİRMELER VEYA HERHANGİ BİR MAZLEMENİN ALINMASI KULLANICI TARAFINDAN RİSKLERİNE KENDİSİ KATLANARAK GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR VE KULLANICI SİSTEMİNE VEYA BİLGİSAYARININ DONANIMINA VERİLEBİLECEK HER HANGİ BİR ZARAR SEBEBİYLE VE AYNI ZAMANDA BU GİBİ MALZEMELERİN İNDİRİLMESİ VEYA KULLANILMASI SEBEBİYLE BİLGİ KAYBI BAKIMINDAN KULLANICI SORUMLULUK TAŞIR. WEB SİTESİ YÖNETİMİ TARAFINDAN KULLANICIYA WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLER TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZILI VEYA SÖZLÜ BİLDİRİMLERDE BULUNUNAN BİLGİ, İŞBU HİZMET ŞARTNAMESİ HÜKÜMLERİNDE AÇIKÇA YAZILI OLAN KONULAR DIŞINDA HER HANGİ BİR GARANTİ İÇERMEMEKTEDİR.

13.4     BİLGİ VERİRKEN KENDİNİZ VE ÇOCUKLARINIZLA İLGİLİ ŞAHSİYETİNİZİ BELİRLEYİCİ BİLGİLER VERİLMESİ KONUSUNDA HER ZAMAN DİKKATLİ OLUNUZ. WEB SİTESİNDE VE/VEYA HİZMETLERDE YAYIMLANAN İÇERİKLERİ, BİLDİRİMLERİ VEYA SAİRE BİLGİLERİ YÖNETİM DENETLELEMEKTE VE ONAYLAMAMAKTADIR. DOLAYISIYLA, KULLANICININ WEB SİTESİNİ VE/VEYA HİZMETLERİ KULLANMASIYLA İLGİLİ TÜM FAALİYETTEN KAYNAKLANAN SORUMLULUKTAN YÖNETİM AÇIKÇA İMTİNA ETMEKTEDİR. 

14.  Sorumlulukların sınırlandırılması

14.1     KULLANICI KAYITSIZ ŞARTSIZ KABUL ETMEKTEDİR Kİ, ORTAYA ÇIKAN DİREK, DOLAYLI, TESADÜFİ, REEL, SONRADAN DOĞAN, AYNI ZAMANDA, CEZA OLARAK HÜKMEDİLEN, AYRICA AKTİF KAYBI, KULLANIM İMKANININ ORTADAN KALKMASI, BİLGİ KAYBI GİBİ İHTİMALLER DAHİL OLMAK ÜZERE, MENFİ ZARAR VEYA SAİRE MADDİ OLMAYAN KAYIP (YÖNETİM VE/VEYA ORTAKLARI BU GİBİ ZARARLARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ İHTİMALİNDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR BİLE), SEBEBİ İSTERSE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN İHLALİ, İSTERSE YASAL DÜZENLEMELERİN İHLALİ OLSUN, İFA KONUSUNDA İTİNASIZLIK VE/VEYA (I) WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLERDEN YARARLANMANIN İMKANSIZ OLMASI, (II)  ÜRÜN, VERİ, BİLGLİ VEYA HİZMETLERİN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATINALINMASI VEYA ALINMASI SONUCUNDA YEDEK MAL VE HİZMET ALIMI, WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLER ÜZERİNDEN BİLDİRİM GÖNDERİLMESİ VEYA ANLAŞMA YAPILDIĞI,  (III) KULLANICI TARAFINDAN GÖNDERİLEN BİLDİRİMLERE VE BİLGİLERİ YASADIŞI YOLLARLA ERİŞİM VE BİLGİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ, (IV) WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLER DAHİLİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN BEYANLARI VEYA DAVRANIŞLARI VEYA (V) WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ HER HANGİ BAŞKACA DURUM VE SORUNLARIN NEDEN OLDUĞU SONUÇLAR SEBEBİYLE WEB SİTESİ YÖNETİMİN VE/VEYA ORTAKLARININ SORUMLU TUTULMALARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.  

HİÇBİR DURUMDA YÖNETİM VE/VEYA ORTAKLARIN KULLANICIYA KARŞI ZARAR, ZİYAN VEYA DAVA KONUSU TALEPTEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞUN TOPLAM TUTARI 100 (YÜZ) AVROYU GEÇEMEZ.

14.2     BAZI İDARİ BÖLGE BİRİMLERİNDE BELİRLİ GARANTİLERİN ÇIKARILMASI VEYA TESADÜFİ VEYA TAKİP EDEN ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUK SINIRLANMASI VEYA GARANTİLERİN KALDIRILMASI YASAKLANMIŞTIR. DOLAYISIYLA, YUKARIDA BELİRTİLEN SINIRLAMALARDAN BAZILARI KULLANICI BAKIMINDAN KULLANILAMAYABİLİR. KULLANICININ WEB SİTESİ VE/VEYA HİZMETLERİN HER HANGİ BİR YÖNÜNDEN VEYA İŞBU HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN MEMNUN DEĞİLSE, SAHİP OLDUĞU TEK VE İSTİSNAİ YASAL KORUNMA YOLU WEB SİTESİNİ VE/VEYA HİZMETİ KULLANMAKTAN VAZGEÇMEKTİR.

15.  Nihai hükümler

15.1     Hizmet Şartnamesi ve belirli Hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeler kabul anından itibaren geçerli olur. Hizmet Şartnamesi veya belirli hizmetlerin sunumuna ilişkin Sözleşme hükümlerine ilişkin anlaşma koşulları (kabul etme) işbu Hizmet Şartnamesi hükümlerinde mevcuttur.

15.2     Yönetimin, işbu Hizmet Şartnamesi veya belirli Hizmetlerin sunumuna ilişkin Sözleşme hükümlerini önceden haber vermeksizin değişikliğe uğratma hakkını saklı tutulmuştur. Yönetim tarafından tek taraflı olarak işbu Hizmet Şartnamesi hükümlerini değiştirmesi durumunda değişiklikler, web sitesi veya ilgili Hizmet sayfalarında yayımlandıkları tarihi takip eden günden itibaren geçerli olur. Kullanıcının kendiliğinden Hizmet Şartnamesi ve belirli Hizmetlere ilişkin güncel sözleşme hükümlerini denetleme yükümlülüğü vardır. Bahsi geçen belgeleri inceleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi, Kullanıcıya ifa etmesi gereken edimden kurtulma hakkını ve işbu belge ve belirli hizmetlerin sunumuna ilişkin sözleşme hükümlerinin getirdiği sınırlamalara aykırı davranmaya izin vermez. 

15.3     İşbu belge veya belirli Hizmetlerin sunulmasına ilişkin Sözleşme hükümlerinden birinin veya birkaçının usulüne uygun olarak veya mahkeme kararıyla geçersiz kabul edilmiş olması durumunda, belgelerin tümünün geçersizliği söz konusu olamaz. Bir veya birkaç hükmün geçersiz kabul edilmesi durumunda, taraflar usule uygun ve ilk sözleşmenin yapılma anında ve/veya karşılıklı anlaşma ile değiştirme durumunda amaçlanan yükümlülükleri en iyi şekilde düzenlerler.

15.4     Hizmet Şartnamesi, belirli Hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşme hükümleri, aynı zamanda belgelerin imzalanmasından kaynaklanan taraf ilişkilerine İngiltere ve Galler hukuku uygulanacaktır.

15.5     İşbu belgeden kaynaklanan tüm sorunlar karşılıklı yazışma ve görüşme ile çözülecek; anlaşmaz konusunun mahkemeye götürülebilmesi için zorunlu ön çözüm (talep) yollarının tükenmesi gerekmektedir. Taraflardan birinin diğer tarafa yönlendirdiği yazılı talep tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde ihtilafın çözüme kavuşturulmaması durumunda hak iddia eden taraf, web sitesi Yönetiminin bulunduğu yer mahkemesinde dava açar (davanın her hangi bir başka mahkemede görülmesi söz konusu değildir.

15.6     Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili tüm sorularınız için lütfen Barbara Strozzilaan 201, 1082HN, Amsterdam, the Netherlands adresinde bulunan Yönetime müracaat ediniz.

Temmuz 15, 2016  tarihli güncellemedir

İşbu belgenin yalnızca İngilizce versiyonu hukuki bağlayıcılığa sahiptir. İşbu belgenin saire dillere tercüme edilmesinin amacı sadece, size kolaylık sağlanmasıdır.