f
s
Yasal Belgeler myGames KULLANIM ŞARTNAMESİ

KULLANIM ŞARTLARI

Son güncellenme: 27 nisan 2018

İşbu sözleşme hükümleri (‘Kullanım Şartları’ veya ‘Şartlar’) bir taraftan Siz (ileride metinde ‘Siz’ olarak adlandırılacaktır) ve diğer taraftan My.com B.V. Şirketi (ileride metinde ‘My.com’ veya ‘Biz’ olarak adlandırılacaktır) olmak üzere, mobil cihazlar için öngörülmüş eklerin ve my.com markalı web sitelerin kullanımı dahil olmak üzere, sizin My.com sitesinde bulunan oyun ve bağlı hizmetleri kullanmanıza ilişkin tarafları bağlar. İşbu sözleşmede ‘My.com’ ibaresi, Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, the Netherlands adresinde bulunan My.com B.V. şirketi anlamına gelmektedir.

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1 İşbu sözleşme hükümleri, My.com şirketi tarafından web sitelerinde, platformlarda ve/veya mağazalarda yayınlanan veya sunulan tüm web sitelerinde mevcut (my.com sitesi de buraya dahildir) her türlü oyun, mobil ilaveler, oyul portalları, oyun forumları, saire oyun servisleri veya tematik oyun sohbetlerini kapsar. (hepsi için ileride metinde ‘Oyun Servisi’ ibaresi kullanılacaktır).

1.2 Sizin her türlü Oyun servilerini kullanmanız http://legal.my.com/tr/general/tos/ adresinde yayınlanan KULLANICI ŞARTLARI (ileride metinde ‘Genel Şartlar’ olarak adlandırılacaktır), işbu sözleşme hükümleri ve (mevcut ise) ayrı ayrı oyunlara ilişkin sözleşme hükümlerinde tabidir.

1.3 Şunu da belirtmek gerekir ki, Oyun Servisleri Mu.Com’un ortaklarının da hizmet ve program donanımlarını sunabilecektir, bunun için My.Com ortaklarıyla ayrıca sözleşmeler yapılacaktır.

1.4 Mobil cihazlar için öngörülmüş olan ve my.com katalogunda mevcut Oyun Servisleri kullanmanız ilgili mağaza ilavelerinde bulunan belgelerde yazılı kurallar doğrultusunda mümkündür. Bazen mağaza ilavesinde bulunan Oyun Servisinin kullanımıyla ilgili işbu Kullanım Şartlarına bağlantı belirten linkler söz konusu olabilir ki, bu da ilgili Oyun Servisi için işbu Kullanım Sözleşmesinin hükümlerinin geçerli olduğu gösterir.

Lütfen, işbu sözleşme ve 1.1. ve 1.4. bentlerde bahsi geçen belge içeriklerini dikkatlice inceleyiniz.

1.5 Sizin Oyun Servislerini kullanmanız, Oyun Servislerinde ilave bilgi kaydı oluşturmanız, her hangi bir oyunda oyun işlemlerine başlamanız, forum/oyun sohbetinde mesaj yazmanız, aynı zamanda games.my.com web sitesinden veya oyuna ait web sitesinden her hangi bir program donanımını indirmeniz, işbu sözleşme hükümlerini kayıtsız şartsız kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1.6. Oyun Servislerinde kayıt yaparken Siz uygulanan mevzuatlara göre bu tür kayıt için gerekli yaşta olduğunu ve bilgilerin korunması hakkında mevzuatların amaçları için talep edilen kendisinin uygulanan mevzuatlarca gerekli olan tüm izinlere (örneği, ebeveyn izni) sahip olduğunu tasdik etmektedir, aksi takdirde Oyun Servislerine kaydolmak ve onun kullanılması yasaktır.

2. İLAVE BİLGİ KAYDININ OLUŞTURULMASI

2.1. Bazı durumlarda Oyun Servislerini kullanabilmeniz için yaptığınız ilk kayıttan (ileride metinde ‘Esas Kayıt’ olarak adlandırılacaktır) sonra ilave kayıt oluşturmanız gerekebilir. (ileride metinde ‘İlave Вilgi Kaydı’ olarak adlandırılacaktır). Esas kayıt bilgilerine erişiminiz My.com web sitesinde kayıt olduktan sonra mümkün olacaktır. İlave Bilgi Kadının oluşturulması için ilgili Oyun Servislerinin bulunduğu web sitelerinde belirtilen talimatlara uymanız, özellikle de, kayıt formunun doldurulması zorunlu olan tüm alanlarını doldurmanız gerekmekte ki, bu yapılanlar da, ilave kayıt oluşturulmasıyla ulaşmayı amaçladığınız her bir Oyun Servisine ait sözleşme hükümlerini ve kuralları ve aynı zamanda işbu sözleşme hükümlerini onayladığınız anlamına gelmektedir. Kaydın gereği gibi yapılabilmesi için ‘zorunlu’ olarak belirtilen tüm alanları doldurmanız gerekmektedir. Tüm zorunlu veya zorunlu olmayan alanlara girilen bilgilerin net ve gerçeğe uygun olması gerekmektedir.

2.2. İlave Bilgi kaydının oluşturulmasına dair bize elektronik ortamda yönelttiğiniz talebini aldığımızı, bize bildirmiş olduğunuz e-mail adresine bildiri göndererek teyit ederiz.

2.3. Oyun kuralları çerçevesinde, Biz, tek İlave Bilgi Kaydıyla sadece bir Oyun Servisi kullandırma (‘Birden fazla kayıt bilgisi kullanma yasağı’) hakkımızı saklı tutarız. Hatta, Size, birden fazla hesap oluşturma izni verilen Oyun Servislerinde bile söz konusu hesaplar arasındaki her hangi bir etkileşim veya iletişim yasaktır (“Aktarma yasağı”). Özellikle, İlave kayıtlarınızdan biri için fayda sağlamak amacıyla birden fazla İlave Kayıt hesaplarının kullanımı yasaktır. Açıkça belirtmek isteriz ki, çoklu hesap kullanma yasağını ve /veya aktarma yasağını ihlal etmek, size ait olan hesabın (size ait olan hesapların) anında bloke edilmesine yol açacaktır.

 2.4. İlave Bilgi kaydında kullandığınız bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmanız yasaktır.

 2.5. İlave Bilgi Kaydı oluşturmanız sırasında Sizin tarafınızdan verilen bilgilerin kullanımı “My.com” şirketi ve/veya onun ortakları/ona bağlı olanlar tarafından kullanılır. Bu bilgiler, kişisel bilgileri ifşa etmeme Politikası standart şartlarına uygun olarak kullanılır. Söz konusu şartlar “My.com” şirketinin http://legal.my.com/tr/games/privacypolicy/ (daha sonra “Gizlilik politikası’’ diye adlandırılacak) web sayfasında açıklanmıştır. Lütfen, “My.com” şirketi ve iştiraklerinin, farklı oyun hizmetleri ve “My.com” şirketinin diğer hizmetleri için hesap oluştururken sağladığınız bilgileri birleştirme ve karşılaştırma hakkına sahip olduğunu unutmayınız.

2.6. Başka kullanıcıların Ana Hesaplarına / Ek Hesaplarına herhangi bir şekilde erişim sağlayan bilgileri dağıtmak, kullanmak veya kasıtlı olarak almak yasaktır. Ayrıca, kayıt verilerinizi (kullanıcı girişi ve şifresi) diğer kullanıcılara bildirmeniz yasaktır. İşbu bentte belirtilen bilgilerin almanız durumunda, bu tür bilgileri kullanarak diğer kullanıcıların Ana Hesaplarına / Ek Hesaplarına girmesi yasaktır.

3. SINIRLI LİSANS

3.1. Oyun Servisleri, her bir oyun servisine ait web sayfasında/web sitelerinde yer alan şartlara ve anlaşmalara (ileride ‘Özel şartlar’ olarak adlandırılacak) uygun olarak kullanılır. Eğer, oyunları düzenleyen Özel şartlar yok ise, işbu Şartnamenin hükümleri uygulanır.

3.2 Esas kayıt işleminden ve/veya İlave Bilgi kaydından ve/veya oyun servislerinin belirli bileşenlerinin yüklendiği andan itibaren, daha önce gerçekleşen olaylar doğrultusunda, My.com, üçüncü kişilere devredilmemesi gereken, size münhasır sınırlı bir lisans temin eder. Bu lisans Oyun Servislerinin kullanımı için verilir. Lisansa, oyun hizmetlerinde daha sonra yapılacak olan değişiklikler ve iyileştirmeler (eğer öyleleri varsa) dahildir. Lisans, kişisel, ticari amacı olmayan müşterilerin, My.com tarafından yayınlanan oyun hizmetlerine (eğer varsa) erişmelerini sağlamayı ve yine oyun hizmetlerini indirilmesini ve kullanımını amaçlamaktadır.

3.3 İşbu Kullanım Şartları hükümlerine uyulduğu takdirde sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Oyun sürecine katılmak, oyun karakterleri oluşturmak (Oyun hizmetine bağlı olarak), oyun parası almak, değerli oyun öğeleri ile oyun parasını değişmek, Oyun hizmetleri için abonelik düzenlemek;
 • Oyun hizmetine katılmak amacıyla, indirerek ve kendi cihazınıza yükleyerek cihazınızın hafızasında Oyun hizmetleri müşterisini çoğaltmak.

3.4. Aşağıdaki işlemleri yapmanıza izin verilmemektedir:

 • Oyun hizmetleri veya onların bileşenlerini değiştirmek, koda dönüştürmek, uyarlamak, derlemek;
 • Oyun Servislerinin müşteri kısımlarını veya onun kopyasını, ticari veya ticari olmayan amaçlarla, belirli kişiler tarafından veya genel kamuoyu tarafından yüklenmesi için fiziksel taşıyıcı aracılığı ile veya internette yayınlayarak geniş kitlelere dağıtmak;
 • Oyun hizmetlerini başka dillere tercüme etmek ve Oyun Servislerini esas alarak benzer hizmetler üretmek;
 • Oyun hizmetlerinin bazı elemanlarını, onların kopyalarını veya ekranlarını (screenshot) 

ticari amaçlarla dağıtmak;

 • IP adresine erişim engeli dahil, Oyun hizmetlerinde uygulanan güvenlik önlemlerini aşmaya teşebbüs etmek;
 • Olağan oyun süreçlerinde ve oyun parası ve değerli oyun öğeleri satın alma şartlarında ve oyun parasının değerli öğelere değişme durumlarında öngörülmeyen hileli veya başka yollarla oyun parası ve/veya değerli oyun öğeleri almaya çalışmak;
 • Oyun parasını ve/veya değerli oyun öğelerini, ticari veya ticari olmayan amaçlar doğrultusunda oyun dışında dağıtmak, ticari veya ticari olmayan amaçlar için Oyun Servislerinin kullanım hakkını üçüncü şahıslara devretmek – buna oyuncu karakterini transfer etmek veya hesaba erişebilmek için gerekli Esas kayıt ve İlave Kayıt bilgilerine ulaşmak için gerekli olan giriş ve şifreyi transfer etmek de dahildir;
 • Oyun Servislerini, işbu Şartlarda öngörülmeyen ve normal oyun süreci dışında olan başka yöntemlerle kullanmak.
 1. İşbu Şartlarda size açıkça sağlanmayan tüm haklar My.com’ca saklıdır.

4. OYUN PARASININ KULLANIMI. DEĞERLİ OYUN ÖĞELERİNİN KULLANIMI

4.1 İsteğe bağlı olarak Siz oyunda önerilen parayı (oyun içi para birimi)satın alabilirsiniz ve bu parayı sadece aşağıda belirtilen şartlarda kullanabilirsiniz. Oyun parası için ödenen ücret geri iade edilmez.

4.2 Satın alma anında değeri olsa bile Oyun içi dövizin parasal açıdan hiçbir değeri yoktur, ödeme aracı değildir ve sadece Sizin oyun öğeleri alış verişi yapabilmeniz için kullanılır. Oyun içi para, imkanınız bile olsa, normal oyun süreci içinde oyun değerli öğeleri dışında nakit ve diğer değerli öğelerle takas edilemez.

4.3. Siz, ilgili Oyun Servisinde / ilgili Oyun Servislerinin web sitesinde öngörülen ödeme yöntemlerinden birini kullanarak, ilgili oyun döviz tutarını ödeyerek oyun içi para satın alırsınız. Oyun sırasında, oyun içi paranın hesabınıza kaydedilmesi en kısa sürede yapılır, ancak My.com’ şirketine bağlı olmayan durumlardan dolayı ödemelerinizle ilgili bilgi akışında gecikmeler olabilir. Lütfen, My.com şirketinin, oyun sırasında hesabınıza yapılması gereken para transferini, tarafınızdan ödeme yapıldığı konusunda teyit aldıktan sonra gerçekleştirdiğini unutmayınız. Eğer, ödeme anından itibaren oyun paranız Sizin hesabınıza 24 saat içinde transfer edilmemişse, lütfen, müşteri desteği bölümümüzle irtibata geçiniz - support.games.my.com. İlgili Oyun Servisindeki oyun hesabınıza paranın gözükme anı (My.com hesabına para transferinin yapıldığı an) oyun parasının transfer ve onun Oyun hizmetlerinde öngörülen yöntemlerle kullanma haklarının sağlandığı an olarak kabul edilir.

4.4 Siz, her hangi bir zamanda erişilebilir olan değerli oyun öğeleri ile oyun içi paranızı bozdurabilirsiniz. Ve böylece Siz, bunun, oyun içi parayı kullanarak yapabileceğiniz tek işlem olduğunu onaylamaktasınız.

4.5 Oyun içi paranın satın alma ve değerli oyun öğeleri ile bozdurma işlemlerindeki risk size aittir. My.com aşağıdaki durumlarda garanti vermez. Şöyle ki: (i) satın almak istediğiniz değerli oyun öğelerinin, oyun sırasında oyun için paranın Hesabınıza transfer edildiği an, kullanılabilir olacakları, (ii) değerli oyun öğelerini belirsiz veya istediğiniz bir süre için kullanabileceğinizi, (iii) belirsiz veya istediğiniz sürede belirli ve sabit bir fiyat ile oyun içi parayı belirli veya diğer değerli oyun öğeleri ile bozdurabileceğinizi, (iv) değerli oyun öğelerine ait kullanım özelliklerinin Oyun hizmetlerinin tüm çalışma süresince değişmeyeceğini veya Sizin beklenti ve görüşlerinizi karşılayacak durumda olabilecekleri konusunda garanti vermez.

4.6 Oyun içi para satın alarak ve onu değerli oyun öğeleri ile bozdurarak Siz aşağıdaki durumların farkındasınız: (i) işbu Şartlara uygun olarak Sizin Oyun Servisime olan erişiminiz feshedilebilir, (ii) her hangi bir sebepten dolayı her hangi bir zamanda Oyun hizmetleri faaliyetini durdurabilir ve bu Sizin, Oyun içi para için ödediğiniz ücreti My.com’dan geri talep hakkını doğurmaz.

4.7 Oyun olanağının sunulma anı oyun parasının iç hesaba aktarılması ve hesapta görünme anıdır.

4.8 Siz, alt lisans veremezsiniz, değerli oyun öğelerini nakit için satamaz veya satma girişiminde bulunamazsınız, değerli oyun öğelerini, Oyun hizmetleri dışında her hangi bir bedel için değiştiremezsiniz. Böyle bir transfer veya transfer girişimi yasaktır ve geçersizdir ve aynı zamanda, Sizin Oyun Servislerine olan erişiminizin sonlandırılmasına neden olabilir.

5.DAVRANIŞ KURALLARI

5.1. Oyun Servislerini kullanarak Siz aşağıdaki Kurallara uymayı kabul ediyorsunuz.

(A) Oyun forumlarında ve oyun sohbet odalarında diğer kullanıcılarla oluşturulan sanal iletişimin genel şartları

Her hangi bir malzeme, veri, yorum, mesaj, bilgi ve yine onların (onun) bağlantılara (bu bölümde daha sonra ‘İçerik’ olarak adlandırılacak) forumlarda, sohbet odalarında, iletişim için öngörülen diğer sanal alanlarda yer verirken Siz aşağıdaki kurallara uymakla yükümlüsünüz:

 • Erotik veya pornografik özellikleri olan İçerik iletilmeyecek ve yayınlanmayacak,
 • My.com’a göre diğer kullanıcıları rencide edici ve üçüncü şahısların iş itibarına zarar veren veya onlara manevi hasar doğuran İçerik iletilmeyecek ve yayınlanmayacak,
 • Yasadışı, zararlı, tehlikeli veya rencide edici İçerik ve yine, diğer kişiler hakkında cinsiyet, ırk, milliyet, din, cinsel yönelim veya başka özelliklere göre ayrımcı bilgiler içerek İçerik iletilmeyecek ve yayınlanmayacak,
 • Amacı reklam veya mal ve hizmetlere dikkat çekmek olan İçerik iletilmeyecek ve yayınlanmayacak,
 • Her hangi bir şahsa ait özel veya gizli bilgilerini içeren İçerik iletilmeyecek ve yayınlanmayacak,
 • Kullanıcılar hakkında bilgi toplamak için “robotlar” veya diğer otomatik teknoloji kullanılmayacak,
 • Diğer kullanıcılar rahatsız edilmeyecek, tehdit edilmeyecek, takip etmeyecek ve karışıklık yaratılmayacak, diğer kullanıcılar strese sokulmayacak, iletişim empoze edilmeyecek, aşırı dikkate maruz kalmayacak ve diğer kullanıcılara rahatsızlık verilmeyecek.

(B) Oyun forumunda oyun karakteri, klan adı, grup adı, kullanıcı adı seçme şartları

Kullanıcılar, aşağıda belirtilenleri, oyun karakteri, klan adı, grup adı ve yine forum kullanıcısının adı olarak kullanamazlar:

 • Etnik nefret ve ayrımcılığı tahrik eden rencide edici veya kaba isimler, her hangi bir dilde ve har hangi bir alfabenin harfleri ile oluşturulan, küfür ve normların dışında sözcükler ve ifadeler;
 • Çeşitli inançlarda ve kültlerde kullanılan ve inananların duygularını rencide edecek özel isimler ve diğer sözcükler ve ifadeler ( oyun klan ve gruplarında genel dini ifadelerin (özel isimler hariç), örneğin ‘cennet’, ‘cehennem’, ‘melek’, ‘şeytan’, ‘Voodoo’ vb.) yasak değildir. Örneğin ‘Şeytanlar takımı’ veya ‘Voodoo bebe’ gibi klan veya grup isimleri işbu Şartlara aykırı değildir;
 • Tarihi şahsiyet ve politikacıların isimleri;
 • Doğrudan veya dolaylı olarak uyuşturucu, uyuşturucuların üretim yöntemleri, kullanımı ve satın alınması ile ilgili kelime ve ifadeler;
 • Diğer kullanıcıları yanıltan kelime ve ifadeler – şöyle ki, bu isim altında kayıtlı olan kullanıcının My.com temsilcisi olduğunu, bu şirketle doğrudan veya dolaylı yoldan ilintili olduğunu veya Oyun Servisleri yönetimiyle ilgili her hangi hakları olduğunu düşündüren kelime ve ifadeler;
 • Telaffuz edilemeyen harf kombinasyonları;
 • Alan adları ve ticari markalar dahil mal ve hizmetlerin reklamını içeren kelime ve ifadeler;
 • Üçüncü tarafların haklarını veya yürürlükteki hukuk şartlarını ihlal eden (fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) kelimeler ve ifadeler.

( C ) Oyun servislerini kullanma şartları

Oyun sürecine katılma düzenini, bilgisayar (PvE (Player versus Environment — Oyuncu ve ortam)) veya gerçek oyuncular (PvP(Player versus Player — Oyuncu ve oyuncu)), ile etkileşimi belirleyen Oyun Servislerine dair şartları, ilgili Oyun Servisi için geçerli olan bir sayfada, her oyun için ayrıca düzenlenebilmektedir.

6. İŞBU KULLANIM ŞARTLARININ İHLALİ DURUMUNDA SORUMLULUK

Eğer Oyun Servislerince başkaca bir yaptırım öngörülmediyse, Mu.com, Sizinle ilgili, işbu Şartların ve/veya Oyun Servislerince belirlenen kullanım şartlarının ihlali durumunda, Sizin oyun sürecinde ve diğer kullanıcılara karşı yaptığınız ihlalin ciddiyet derecesine göre, aşağıdaki ceza tiplerini uygular:

 • Her hangi bir şekilde, elektronik posta yolu dahil, uyarı göndermek;
 • Belirli veya belirsiz bir süre için Oyun Servislerine olan erişimi durdurmak;
 • Belirli veya belirsiz bir süre için Oyun sohbet odalarını ve forumları kullanım imkanlarını sınırlandırmak;
 • Belirli veya belirsiz bir süre için oyunun işlevselliğini veya oyun karakteri özelliklerini kısmen sınırlamak;
 • Oyun karakteri, kullanıcı topluluğu veya oyun objesini zorunlu olarak yeniden adlandırılmak;
 • Oyun para biriminin ve/veya değerli oyun öğelerine el koymak;
 • Size ait oyun karakterine veya hesabınıza erişim sınırlaması, askıya alınma veya durdurma uygulaması gerçekleştirmek;
 • Oyun karakterinizin başarı değerlerini ve gelişme parametrelerini değiştirmek;
 • Oyun karakterini veya İlave Bilgi kaydını dönüşümsüz olarak silmek.

7. GARANTİLERİN REDDİ

BELİRLİ OYUN HİZMETİNİ KULLANIMINI DÜZENLEYEN ÖZEL BİR ANLAŞMAYLA AKSİ AÇIKÇA BELİRTİLMEMİŞSE EĞER, OYUN HİZMETLERİ “OLDUĞU GİBİ” PRENSİBİNE UYGUN OLARAK, YANİ HERHANGİ KALİTE GARANTİSİ VEYA HERHANGİ GÖZLE GÖRÜNÜR VEYA ANLAŞILIR AMAÇLARA UYGUNLUĞU OLMAKSIZIN İŞLEM GÖRÜR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, MY.COM İŞBU BELGE İLE, OYUN HİZMETLERİNİN KESİNTİSİZ VE HATASIZ ÇALIŞACAKLARI KONUSUNDA, KULLANICILARIN ÖZEL BEKLENTİLERİNE UYGUN OLMA KONUSUNDA HER HANGİ AÇIK VE GİZLİ GARANTİLERİ REDDEDER. BÖYLECE MY.COM, OYUN HİZMETLERİNİN DÜZGÜN ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ VE TİCARİ AÇIDAN MAKUL TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞINI TAAHHÜT EDER. MY.COM, HER HANGİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE, OYUN HİZMETİNİ ASKIYA ALMA VEYA DURDURMA VE/VEYA BU HİZMETLERE TÜM VEYA BAZI KULLANICILARIN ERİŞİMİNİ ENGELLEME HAKKINA SAHİPTİR (VE BU Da MY.COM OYUN HİZMETLERİNİ EN YÜKSEK SEVİYEDE KULLANMAK İÇİN VAZGEÇİLMEZ KOŞULUDUR). YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, MY.COM, DOĞRULUK, UYGUNLUK, ZARARSIZLIK, VİRÜS EKSİKLİĞİ, HATASIZLIK VE YASALARA UYGUNLUK KONUSUNDA VE /VEYA BİLGİLERİN, VERİLERİN, MATERYALLERİN DOĞRULUĞU, VE YİNE MY.COM VE MY.COM PARTLERLERİ KULLANICILARI TARAFINDAN SAĞLANAN OYUNLARIN DOĞRULUĞU KONUSUNDA HER HANGİ AÇIK VEYA DOLAYLI GARANTİLERİ REDDEDER. MY.COM, KİŞİSEL BİLGİSAYAR VEYA BAŞKA BİR CİHAZ ÖZELLİKLERİNİN MY.COM OYUN HİZMETLERİNİ KULLANMA İMKANI OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. LÜTFEN ÖNCEDEN BELİRLİ OYUN HİZMETLERİNDE BELİRTİLEN, SİZE AİT OLAN BİLGİSAYAR CİHAZININ SAHİP OLMASI GEREKEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİ ÖĞRENİNİZ.

8. SORUMLULUK SINIRLAMASI

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE MY.COM, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI ZARARLAR; KAR KAYBI; VERİ KAYBI VE/VEYA İMHA EDİLMESİ; OYUNDA SİZİN HESABINIZA OLAN ERİŞİMİN KAYBI, ASKIYA ALINMASI, DURDURULMASI; KULLANICILARIN OYUN BAŞARILARINI VEYA İLERLEMEYİ KAYBETMELERİ; FORUMLARA VEYA SOHBET OYUNLARINA KULLANICILAR TARAFINDAN YERLEŞTİRİLEN BİLGİLERİN KAYBI, İMHA EDİLMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ SORUMLULUK TAŞIMAZ. BAZI DURUMLARDA, MY.COM SORUMLULUĞU 100,00 AVROYU GEÇMEYEN GERÇEK ZARARLARIN TAZMİN EDİLMESİYLE SINIRLIDIR. HİÇ BİR DURUMDA, SİZE KAR KAYBI TAZMİNATI ÖDENMEYECEKTİR. MY.COM, SİZİN VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK MARUZ KALDIĞI ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR: (A) MY.COM HİZMETLERİNİ VE/VEYA OYUNLARINI KULLANMA VEYA KULLANAMAMA İMKANLARINDAN; (B)KULLANICI HESABI, OYUN HESABI DAHİL OLMAK ÜZERE KULLANICININ ÖZEL BİLGİLERİNE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN İZİNSİZ ERİŞİMİ VE (C) ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN OYUNDA, FORUMLARDA, OYUN SOHBETLERİNDE, GAMES.MY.COM. WEB SİTESİ YORUMLARINDAKİ İFADELERİ VEYA DAVRANIŞLARI. MY.COM, KENDİ İRADESİNE BAĞLI OLMAYAN DURUMLAR SONUCU ORTAYA ÇIKAN, YÜKÜMLÜLÜKLERİN İCRA EDİLMESİ VEYA İCRA EDİLMEMESİNDEN DOLAYI HER HANGİ GECİKME OLUŞMASINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. ŞÖYLE Kİ, İŞBU ŞARTLARIN İCRA EDİLMEMESİ, MY.COM’A BAĞLI OLMAYAN OLAĞANÜSTÜ (MUCBİR) DURUMLARDAN VEYA SEBEPLERDEN KAYNAKLANMAKTADIR – DOĞAL AFETLER, SAVAŞLAR, TERÖR, İSYAN,AMBARGO, SİVİL VEYA ASKERİ YETKİLİLERİN EYLEMLERİ, YANGINLAR, SELLER, KAZALAR, AĞ ALTYAPISINDA AKSAMALAR, GREVLER, GÜÇ ULAŞIM SIKINTISI, YAKIT, ENERJİ, İŞÇİLİK VEYA MALZEME SIKINTISI GİBİ HALLER BU GİBİ DURUMLARA ÖRNEKTİR.

9. VERİ VE BİLGİ KORUMA

9.1. Hesabınızı oluştururken sağladığınız veya My.com oyun web sitelerine yüklediğiniz her hangi İlva Kayıt bilgilerini kendi sorumluluğunuzda, risk alarak vermektesiniz. My.com bu gibi verilerin gizliliğini sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir, ancak hiçbir güvenlik önleminin mükemmel olmadığı ve atlatılabilir olduğu bilinmelidir ve göz ardı edilmemelidir.

9.2 İlave Bilgi kaydı yaptırdığınız hesabınıza erişmek için gerekli olan kullanıcı adı ve şifrenizden tamamen siz sorumlusunuz. Eğer siz My.com’a, İlave hesabınızla ilgili kullanıcı adınız ve şifrenizi kaybettiğiniz veya İlave hesabınızın kontrol kaybı hakkında diğer durumlar ve Sizin hesabınızın daha önceden bloke edilmediği konusunda bilgi vermezseniz, İlave hesbınız çerçevesinde yapılan tüm işlemler Sizin tarafınızdan yapılmış sayılır ve sorumlu olursunuz.

9.3. My.com, kendi profilinizi ve bilgilerinizi göndermek istediğiniz diğer kullanıcıların eylemlerini kontrol edemez. Bundan dolayı, My.com, sizin Oyun hizmetlerine yüklediğiniz her hangi bir İçeriğin yetkisiz kişiler tarafından erişilemeyeceği konusunda garanti veremez.

9.4. My.com, Oyunlarda ve My.com oyun web sitelerinde uyguladığı güvenlik tedbirlerini atlatarak yapılan eylemlerden sorumlu değildir.

9.5. Siz, tarafınızdan belirtilen verilerin ve İçeriğin çıkarıldıktan sonra bile bu verilerin veya İçeriğin önbellek veya web sitelerinde görünür olabileceğini, ve yine arama motorları tarafından yapılan arama sonucu, eğer diğer kullanıcılar sizin verilerinizi ve İçeriğinizi kopyalamışlarsa, başka kişiler tarafından ulaşılabilir olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

9.6. İşbu belge ile, Sizin Oyun Servisleri içinde yüklediğiniz tüm yorumların, mesajların, bilgilerin, verilerin, içeriğin, belirli bir olasılık payıyla, üçüncü taraflarca görüntüleme ve kopyalama için erişilebilir olabileceğini kabul etmektesiniz. Siz, ağ üzerine yüklediğiniz ve yayınladığınız (daha sonra bu metinde ‘Yayınlanan bilgi’ diye adlandırılacak) metinler, dosyalar, görüntüler, fotoğraflar, video dosyaları, ses, müzik eserleri, işler, koruma altında olan telif hakları ve diğer materyal ve bilgiler için sorumluluk taşımaktasınız. ‘Yayınlanan bilgi’ye erişimi Siz Oyun Servisi çerçevesinde sunuyorsunuz ve diğer kullanıcılar ile paylaşıyorsunuz. Biz söz konusu bilgilerin içeriğini gereksinimlere uygun hale getirmiyoruz ve bu bilgilerin doğruluğunu onaylamıyoruz. Biz, Oyun Servisleri kullanıcılarının yayınladığı bilgileri kontrol etmiyoruz. Biz söz konusu bilgilerin içeriğini yayınlamadan önce denetlemiyoruz. Yayınlanan bilgi içeriğinin yasadışı olmasını tespit etmemiz halinde söz konusu bilgileri hemen kaldırmaktayız. Bu gibi bilgilerin mevcut olması sebebiyle ve özellikle bu bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güvenilirliği bakımından sorumluluk kabul etmemekteyiz.

10. DİĞER ŞARTLAR

10.1. My.com, işbu Şartlardan doğan hak ve yükümlülüklerini serbestçe üçüncü şahıslara devretme hakkını saklı tutmaktadır. Bu konuyla ilgili işbu Şartların yenilenmiş halini yayınlayarak Size bilgi verir. İşbu Şartlara göre oluşan Sizin hak ve yükümlülükleriniz, ilgili tebligatın yapıldığı andan itibaren, devralana My.com tarafından devredilmiş sayılır.

10.2. Sizin hak ve yükümlülükleriniz size özeldir ve devredilmez.

10.3. My.com, tek taraflı olarak, Size ek bir tebligat göndermeden, istediği her zaman Oyun Servislerinin işlevselliğini ve içeriğini değiştirme hakkına sahiptir.

10.4. Oyun Servislerinin kullanımından kaynaklanan ve My.com ile ilgili olan her hangi bir itiraz, haklarınızın ihlal edildiğini öğrendiğiniz andan itibaren bir yıl içinde tarafınızca ileri sürülebilmektedir. Bundan farklı olarak itiraz ileri sürülememektedir.

10.5 Verilen hizmet kalitesini artırmak için, My.com şirketi oyunların otomatik olarak güncellenme ve değiştirilme hakkını saklı tutar (Sizin onayınızı almak için ek istekler göndermez). Bu tür güncelleme ve değişiklik sağlamak ve Oyunların kullanım imkanlarını genişletmek için, işbu şartname ile Siz, otomatik güncelleme ve değişiklik uygulamasına onay vermektesiniz.

10.6. İşbu belge ile Siz, Oyun hizmetlerinin tüm fikri mülkiyet haklarının My.com şirketine ve ona lisans verenlere ait olduğunu onaylamaktasınız.

10.7. My.com şirketi, Size tebligat göndermeden ve sebep belirtmeden, her hangi bir zamanda, Oyun hizmetlerine ve onların kullanma imkanına olan erişimi durdurma hakkına sahiptir. Bu durumda Size, her hangi bir maliyet, kayıp, ücret tazminatı ödemez. Bu durum, işbu Şartların, Oyun Servislerine ait şartnamesini veya diğer uygulanan şartların ve anlaşmaların ihlali durumunda da geçerlidir.

10.8. Her iki taraf, istediği her an işbu Kullanım Şartlarını sona erdirebilir ve derhal uygular. Olağan bir fesih durumunda sebep belirtilmesi aranmaz. Özellikle, eğer Siz kanunu veya işbu Kullanım şartlarını, davranış kurallarını, ilgili Oyun Servisi kapsamındaki kuralları ihlal eder veya İlave Bilgi kaydınızı /Oyun Servisini dört hafta boyunca kullanmazsanız, Sizinle işbu Şartları feshetme hakkımız vardır.

10.8.1. Hesabınızın kullanmayı bırakıp 'My.com' a herhangi açıklama yapmaksızın istediğiniz zamanda tek taraflı olarak mahkeme dışı işbu Şartını feshedebilirsiniz.

10.9. Eğer size, devletinizin yasalarına uygun olarak games.my.com web sitesinin bazı bölümleri veya hizmetlerini, bilgisayar online oyunlarını kullanma yasağı getirilmişse veya başka yasal sınırlamalar var ise ki, buna sizin yaşınızla ilgili durumlardan dolayı söz konusu program sınırlamaları dahildir, sizin, Oyun Servisini kullanma hakkınız yoktur. Bu durumda, Siz, devletinizin sınırları dahilinde yerel yasaları ihlal ederek kullandığınız Oyun Servisleri veya games.my.com web sitesinin bazı bölümleri veya hizmetlerini kullanmanız durumunda kişisel olarak sorumluluk üstlenirsiniz.

10.10. İşbu Şartname, İngiltere ve Galler yasalarına göre düzenlenir ve yorumlanır. İşbu Şartlarla ilgili ortaya çıkan anlaşmazlıklar, muhakeme öncesi anlaşmaya tabidir. Eğer ihtilaflı durumlarda duruşma öncesi anlaşma, uzlaşma sağlanamazsa, anlaşmazlıklar My.com şirketinin bulunduğu yerleşim yerindeki mahkemede görüşülür.

10.11. My.com, önceden her hangi bir bildirim yapmadan işbu Şartları değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Tek taraflı olarak, işbu Şartlarda My.com nameye “May.сom” şirketi tarafından yapılan her türlü değişiklik,   http://legal.my.com/tr/games/tou/    adresli web sitesinde yayınlandığı tarihin ertesi gününden itibaren yürürlüğe girer. Siz, kendiliğinizden Şartlardaki değişiklikleri takip ve kontrol etmeyi kabul ediyorsunuz. İşbu Şartlar ve/veya onun değiştirilmiş versiyonu hakkında bilgi sahibi olamamanız, Sizin, işbu Şartlar ile belirlenmiş olan yükümlülükleri icra etmemeniz veya sınırlamalara riayet etmemeniz için bir gerekçe sayılmaz.

10.12. Siz, işbu belge ile, bazı oyunların epilepsi veya sinir sistemi ile ilgili başka rahatsızlık eğilimi olan insanların fiziksel durumlarında belirli bozulmaya yol açabilecek sesli ve / veya görsel efektler içerebileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz ve işbu belge ile söz konusu rahatsızlıklarınızın olmadığını garanti ediyorsunuz. Aksi takdirde Siz, Oyunu kullanamazsınız. Siz, bir kişisel bilgisayarın uzun vadeli (kesintisiz) kullanımının, fiziksel durumun bozulmasına – buna görmenin bozulması, skolyoz oluşması, farklı nevroz çeşitlerinin gündeme gelmesi dahil olmak üzere, vücut üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu bildiğinizi kabul ediyorsunuz. İşbu belge ile Siz, Oyunu, makul bir süre içinde kullanacağınızı, oynarken molalar vereceğinizi, doktorunuzun size önerdiği diğer tedbirleri alacağınızı garanti ediyorsunuz.

10.13. İşbu Şartnamenin bir veya birkaç hükmü belirlenen düzene uygun olarak ve mahkeme kararına istinaden geçersiz kabul edilmişse bile, bu Şartnamenin tamamı geçersiz addolunamaz. Eğer işbu Şartların bir veya birkaç hükmü, belirlenen düzene göre hükümsüz hale gelirse, taraflar, işbu Şartların ve/veya onunla ilgili değişikliklerin imzalandığı anda taraflarca anlaşılan yükümlülüklere en iyi şekilde uygun olan ve işbu Şartlarda belirlenen yükümlülükleri ifa edecekleri konusunda anlaşmışlardır.

10.14. Anlaşmanın uygulanması ile ilgili tüm konularda lütfen, Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, the Netherlands adresinde bulunan My.com’a veya legal@corp.my.com elektronik posta adresine başvurunuz.

İşbu belgenin yalnız İngilizce versiyonu hukuki bağlayıcılığa sahiptir. Diğer tüm yabancı dillere yapılmış olan tercümeler sadece tarafınızca anlaşılır olması içindir.

© My.com B.V. / 2018