f
s
Yasal Belgeler myGames NON-EU KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİK POLİTİKASI

NON-EU KİŞİSEL BİLGİLERİN

GİZLİLİK POLİTİKASI

Son güncellenme: Ocak 31, 2017 yılı

Giriş

MY.COM B.V. Şirketi (ileride ‘Şirket’ olarak adlandırılacaktır) ve ona bağlı alt kuruluşlar, sitemiz olan www.my.comsitesini ziyaret sırasında veya tüm online hizmet ve ürünlerimizi (hepsi beraber ileride metinde ‘Web sitesi’ olarak adlandırılacaktır) kullanırken nihai kullanıcılar tarafından belirtilen tüm bilgilerin ifşa edilmemesi ve korunmasına ve web sitemizin kullanılmanızdan aldığımız bilgiye büyük önem verirler.  Kişisel Bilgilerin Gizlilik Politikasında Şirketçe, nihai kullanıcılar tarafından belirtilen bilgilerin ne şekilde toplandığı, verildiği, korunduğu veya başkaca şekilde kullanıldığı açıklamaktadır.

Web sitemizi kullanmakla, sizde işbu Kişisel Bilgilerin Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılırsınız ve uyma zorunluluğunuz vardır; siz de sunduğunuz bilgilerin Kişisel Bilgilerin Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda kullanılacağını itirazsız olarak kabul etmiş sayılırsınız.  

Şirket kendi isteği üzerine her zaman Kişisel Bilgilerin Gizlilik Politikası hükümlerini değiştirebilme ve web sitesinde yayınlama hakkına sahiptir. Bu sebeple Şirket periyodik olarak Kişisel Bilgilerin Gizlilik Politikası hükümlerini incelemenizi ve böylece olabilecek değişiklikler hakkında sürekli bilgi sahibi olmanızı tavsiye etmektedir.

İşbu Kişisel Bilgilerin Gizlilik Politikası hükümlerini ve vuku bulacak değişiklikleri kabul etmiyor iseniz, lütfen web sitesini kullanmayınız. Web sitesini kullanmaya devam ettiğiniz sürece, güncel Kişisel Bilgilerin Gizlilik Politikası hükümlerini kabul etmiş sayılmaktasınız.

Şirket tarafından toplanan bilgiler

Şirket tarafından toplanan bilgiler (ileride metinde ‘Bilgiler’ olarak adlandırılacaktır), her hangi bir kullanıcının direk özel şahıs olarak belirlenmesine (‘özel olmayan bilgiler’) yeterli olmayan bilgileri ve ayrıca, nihai kullanıcıyı belirlemeye yeterli (‘özel bilgiler’) bilgileri içermektedir. Şirket, belirli bilgilerin otomatik toplanması ve kullanımı için gerekli, üçüncü tarafça sunulan araç veya analitik program donanımları kullanma yetkisinde sahiptir. Özel olmayan ve Şirket tarafından toplanabilir ve kullanılabilir bilgilere şunlar dahildir: (a) araç özellikleri, aynı zamanda benzersiz cihaz tanımlayıcıları veya saire cihaz tanımlayıcıları; (b)  cihazların program donanımına ilişkin platform ve cihazların teçhizat donanımları; (c) posta kodu, bölge kodu ve bulunma noktası gibi coğrafik bilgiler; (d) oyunlardaki puan ve başarılar; (e) elektronik posta adresleri; (f) nihai kullanıcılar ile ilgili, kullanıcı algısını da içeren, dolaylı olarak özel şahsa işaret eden bilgiler; (g) nihai kullanıcı tarafından kullanılan işlem sistemi türü; (h) nihai kullanıcının İnternet Servis Sağlayıcıları hakkında bilgi (IP adres) ve/veya (i) web sitesinin geliştirilmesi için Şirket tarafından sorulan makul bilgiler. Eğer web sitelerine başkaca web sitelerinde bulunan linklerde geçiyor iseniz, böyle ‘aracı’ web siteleri ile ilgili URL bilgileri toplanabilir, veya benzer web siteler hakkında bilgi toplandıktan sonra onlara geçiş sağlanabilir. 

Benzer durum kullanıcı tarafından Şirkete sunulan ve kullanıcının (genel olarak) belirlenmesine yarayan bilgiler bakımından da geçerlidir; mesela kullanıcının tam ünvanı, e-mail adresi, telefon numarası, fotoğrafları veya saire görselleri, cinsiyeti, doğum tarihi, adresi ve saire bilgiler. Kişisel bilgilerini paylaşan kullanıcı, Şirketin sunduğu hizmet kullanımının analizi, reklam alanı, servis geliştirilmesi, müşteri ve teknik destek, bildirim gönderimi ve saire buna benzer konularda analiz yapması için bu bilgileri Şirketin toplayıp işleyeceğini kabul etmektedir. Şirket kişisel bilgileri kişisel olmayan bilgilerle beraber kullanım hakkına sahiptir.

 Şirket bilgilerin doğruluğunu denetlemez ve her hangi bir nihai kullanıcının kişisel bilgilerini kontrol edemez.

Şirket üçüncü kişi platformu, web uygulama veya diğer hizmetlerinden ulaşılabilir Verileri dahil bizimle paylaştığımız ve web sitemizi kullandığınızdan aldığımız Verileri toplayabilir.

Şirket tarafından Bilgi toplama sebepleri

Şirket, bilgileri genel olarak web sitesi kullanımına ilişkin olarak analiz yapmak için kullanmaktadır. Bilgiler aynı zamanda Şirketin sunduğu online hizmet ve ürün kalitesini artırmaya, özelleştirilmiş bilgi alışverişi ve reklam faaliyeti gerçekleştirmeye olanak sunmaktadır.

Bilgilendirme ve Veri İletimi

Toplanan bilgilerin, Şirketçe sunulan hizmet kullanımı analizi, reklam malzemeleri sunumu ortaklık programlarının uygulanması ve ürün ve hizmet sunumu için Şirket tarafından kullanım hakkı mevcuttur. Belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket, anlaşmalar doğrultusunda işbirliği yaptığı ve/veya kendine ait hizmet teknolojileri ve ödeme servisleri bulunan başkaca şirketlere sahip olduğu bilgileri sunma hakkına sahiptir.Ayrıca Şirket PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) (Kart Ödeme Sanayi Veri Güvenliği Standardına) uygun olan Bankacılık dışı kredi organizasyonlara, Limited Şirketlere Money.Mail.Ru dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın  ödeme hizmet sağlayıcılara ödeme metotları ile ilgili bilgiyi emanet edebilir

Web sitesi üzerinden yaptığınız her bir alımda ödeme servisi sağlayıcısı ödeme işlemiyle ilgili hizmet sunmak amacıyla bilgi işlem hakkına sahiptirler.  

Kendi analiz yöntemlerini kullanan Şirketle işbirliği içerisinde olan diğer şirketler, vermiş olduğunuz Bilgilerle beraber faaliyetleriniz ile ilgili başkaca servis veya ürünlerden bağımsız olarak elde ettikleri bilgilerin de kullanılacağını onaylıyor ve teyit ediyorsunuz.  Bu gibi şirketler bilgileri kendi Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası hükümleri doğrultusunda toplar ve kullanırlar. Onlar sizin Bilgilerinizi kendi pazarlama faaliyetlerinde kullanamazlar.

Şirket (veya alt kuruluşlarının) fikri mülkiyet haklarına verilebilecek olası veya reel olarak verilmiş olan bir zararın önlenmesi veya giderilmesine ilişkin bir durumun varlığının düşünüldüğü durum ve durumlarda, Şirket faaliyetine müdahale edilmesi durumunda, ayrıca kullanıcılara veya üçüncü şahıslarla ilgili olası veya reel hasar söz konusu olduğu durumlarda, ki bu zarar vermek, gidere ve kayba sebebiyet vermek suretiyle mümkün olabilir, veya Şirket tarafından Şirket (ve alt kuruluşlarının) haklarının korunmasını gerektiren durumun onaylanması halinde, dolandırıcılığın engellenmesi sebepleriyle ve/veya Şirkete (ve alt kuruluşlarına) karşı açılan davalarda mahkemelerce ve icra daireleri tarafından verilen kararlar doğrultusunda Şirket, bilgileri üçüncü şahıslara ibraz eder.

Şirket elde ettiği bilgileri muhakeme süreci kapsamında, mesela mahkeme kararı uyarınca açıklar. Şirket, hukuk muhafaza organlarından gelen yazı üzerinde veya yasadığı faaliyetinin önlenmesi, araştırılması veya önleme tedbiri alınmasının gerektirdiğini düşündüğü, dolandırıcılık, her hangi bir şahsın hayatının veya vücut bütünlüğünün tehlikede olduğuna kanaat getirdiğinde, kullanım koşullarının ihmal edilme durumlarında veya yasaların gerektirdiği her halde, elde ettiği bilgileri açıklar.

Şirketin veya herhangi bir bölümünün başka şirkete devrilmesi, satılması veya başka şirketle birleşme durumunda Şirket, nihai kullanıcılar hakkında sahip olduğu bilgileri devreder.

Kullanıcı profil ayarları

Web sitesi üzerinde kendi profilini oluşturan her bir kullanıcı, profil dış görünümü, profile istenilen bilgi eklenmesi, üçüncü şahsın erişiminin engellenmesi dahil tüm işlemleri  kişisel profil ayarlarında yapabilmektedir.  Böylece siz kendiniz, bilgilerinize kimin erişebileceğini belirlersiniz.

Güvenlik Önlemleri

Şirket ve alt kuruluşları bilgilerin Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası çerçevesinde korunmasını temin etmektedir. Mesela, sunduğu hizmetlere ilişkin amaçlar dışında başkaca şekilde bilgilerin kullanılmaması gibi.

Şirket tarafından Bilgilerin korunması için gereken tüm tedbirlerin alınmasına ve alınan tedbirlerin güvenilir ve ihlal edilemez olmalarına rağmen, Şirket kullanıcılarına, bilgilerin işbu Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası hükümlerine muhalif olarak yasadışı herhangi bir başkaca şekilde açıklanamayacağı vaadini verememektedir.

Kullanıcılar tarafından forum, blok, çat ve saire sayfalarda kullanılan bilgilerin herkes tarafından ulaşılabilecek bilgiler olduğu, kişisel bilgi olarak kabul edilmediği ve böylece açıklanması önlenemeyen bilgiler olduğu varsayılmaktadır.

Cookies Dosyaları ve Diğer Teknik Bilgi

Web sitesi ve genel olarak internet kullanım tecrübenizin geliştirilmesi amacıyla Şirketin bilgisayarınıza cookies dosyaları gönderebilme veya analojik teknolojileri kullanabilme yetkisine sahiptir. Cookies dosyaları, sizi benzersiz bir istemci olarak nitelendiren ve içerisinde kişisel tercihlerinizin ve aynı zamanda teknik bilgi bulunan (banner geçiş bilgileri ve kullanım sıklığı dahil) sizi belirleyici dosyalardır. Cookies dosyaları sürekli (bilgisayarınızdan onları siz silene kadar mevcut olmaya devam ederler) veya geçici (tarayıcı pencerenizi kapatmanıza kadar var)  olabilmektedirler. Şirket aynı zamanda web sitesinden yararlanmanızın takibini gerçekleştirmek için işaretçikler kullanabilme yetkisine sahiptir. İşaretler kısa kod zincirlerinden oluşmaktadırlar. Bu kodlar, üzerinden sayfa yüklenimi gerçekleşen, sayfa URL (Uniform Resource Locator), sayfa incelenmesine ilişkin zaman süreci, işaretçiğin saydığı tarayıcı tipi, işaret beliren bilgisayarın IP adresi (İnternet Protokol) ve öncesinde sunucu tarafından bilgisayara iletilen cookies dosyasının belirleyici numarasını içermektedirler. Böylece, cookies dosyaları veya web işaretçikleri kişiyi belirleyici bilgiler içermemektedirler ve bu gibi bilgileri açıklamamaktadırlar. Buna rağmen sahsınızı belirleyici bilgileri sunma kararı aldığınız takdirde, bu bilgilerin cookies dosyalarına ve işaretçiklere bağlantısı söz konusu olabilmektedir. İşbu Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası hükümlerini kabul etmekle, işbu belgede bahsedilen yöntemlerde cookies dosyalarının ve web işaretçiklerinin kullanımına onay vermiş oluyorsunuz. Şirket tarafından gönderilen cookies dosyalarını kabul etmemesi için Tarayıcınızı ayarlama hakkına sahipsiniz.

Bilgilerin Değiştirilmesi ve Muhafaza Edilmesi

Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası hükümleri doğrultusunda elde edilen bilgiler Politika hükümlerinde sayılı amaçların gerektirdiği süreler içerisinde Şirket tarafından muhafaza edilir; yasalarca bilgilerin daha uzun sürelerle muhafazasına izin verildiği veya talep edildiği durumlar istisna teşkil eder. Belirtilen sürenin bitiminde, Şirketin sahip olduğu bilgilerin Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası hükümlerinde belirtilen amaçlara ulaşılması için gerekliliği ortadan kalktığında Şirketin elinde bulunan tün bu bilgiler silinmektedir.

Her durumda kullanıcının şu iki yöntemle kişisel bilgilerini silme hakkı mevcuttur:

  • Hizmet erişimini kullanarak kendisinin bilgileri silmesi;
  • Bilgi hacmini belirtilerek ve kullanıcı belirlenmesi için yeterli bilgiye sahip yazılı bildirimin Şirkete gönderilmesi yoluyla. Bildirim en kısa zamanda işleme alınmaktadır.

Bilgi değişikliği ve silinmesi talebi üzerine yapılan işlem sırasında, Şirketle yapılan sözleşme hükümlerinin uygulanmasından kaynaklanabilecek ihtilafların çözümü için gereken, güvenliğin sağlanması için teknik ve yasal talep ve sınırlamalar çerçevesinde gereken bilgileri Şirketin muhafaza etme yetkisi saklıdır.

Uluslararası Düzeyde Bilgilerin İşlenmesi

Şirket, faaliyetlerini uluslararası alanda gerçekleştirdiğinden bilgilerinizi, Avrupa Birliliğinde veya her hangi başka bir ülkede muhafaza etme ve işleme hakkına sahiptir.

Geçerli Hukuk

İşbu sözleşme, saire yasa alternatifleri olmaksızın sadece İngiltere ve Galler yasaları ışığında belirlenmekte, yorumlanmakta ve uygulanmaktadır.

İletişim Bilgilerimiz

İşbu Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası hükümleri ve uygulanmaları konusunda tüm sorularınız için lütfen gecikmeksizin Şirketin legal@corp.my.com veya Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, the Netherlands adresine yazın.  

İşbu belgenin yalnızca İngilizce versiyonu hukuki bağlayıcılığa sahiptir. İşbu belgenin saire dillere tercüme edilmesinin amacı sadece, size kolaylık sağlanmasıdır.