f
s
Yasal Belgeler myGames ÖDEME ŞARTLARI

ÖDEME ŞARTLARI

Son güncelleme: 31 Mayıs 2018

Bu sözleşmenin şartları ("Ödeme Şartları" olarak anılacaktır), Sizin mobil cihazlar için uygulamaları ve ilgili oyunların My.com markalı web siteleri de dahil My.com's Games ve ilgili hizmetlerini kullanımınızdan kaynaklı Siz (bundan sonra "Siz" veya "Kullanıcı" olarak anılacaktır) ve My.com B.V. (bundan sonra "My.com" veya "Biz" olarak anılacaktır) arasındaki ilişkiyi konu almaktadır. Bu sözleşmede, "My.com", Barbara Stroz Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, the Netherlands adresinde bulunan My.com B.V.'yi ifade etmektedir.

Bu Ödeme Şartları, Kullanıcının My.com tarafından yayınlanan Oyunlara, Oyunların İlave İşlevlerine ve ilgili Web Sitesi/Hizmetlere erişim haklarını alması için gerekli genel prosedür ve koşulları düzenleyecektir.

Herhangi bir Oyun Hizmetini kullanımınız, http://legal.my.com/us/general/tos adresinde İnternette yayınlanmış olan GENEL HİZMET ŞARTLARI (bundan sonra "Genel Şartlar" olarak anılacaktır), https://legal.my.com/us/games/tou adresinde İnternette yayınlanmış olan Kullanım Şartları (bundan sonra "Kullanım Şartları" olarak anılacaktır), https://legal.my.com/us/games/privacy adresinde İnternette yayınlanmış olan Gizlilik Politikası (bundan sonra "Gizlilik Politikası" olarak anılacaktır), Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve bu Ödeme Şartlarının yanı sıra ilgili Oyunun sahip olduğu (eğer var ise) diğer sözleşme ve şartlar kapsamında düzenlenir.

Oyun içerisinde My.Com'un ortakları tarafından yürütülen hizmet ve yazılım teklifleri alabilirsiniz. Bunların kullanımı, bu My.com Ortaklarının sahip olduğu ayrı sözleşmelerle düzenlenecektir.

My.com web sitesinde görüntülenen mobil cihazlar için tasarlanmış Oyun Hizmetlerini kullanımınıza dair düzenlemeler, ilgili uygulama mağazalarında bulunan belgelere göre yürütülmektedir. Uygulama mağazasındaki belirli Oyun Hizmetlerinin tanımı, bu Ödeme Şartlarına olduğu gibi diğer My.com belgelerine de referansta bulunabilir. Bu Oyun Hizmetlerini Kullanımınızın bu belgeler tarafından da düzenlendiği anlamına gelmektedir.

Şartlar ve Açıklamalar

İlave İşlev Kümesi (İİK), Oyunun veya ilgili Hizmetlerin ilave işlevsel (yazılım) seçenekleri anlamına gelecektir. Bunların kullanım hakkı Kullanıcıya Ödeme Şartları ve/veya bu Hizmetlerin, ilgili Hizmetlerle alakalı sayfalarındaki ayrı sözleşmeler dahilinde olduğu gibi My.com tarafından belirlenen diğer koşullar dahilinde de ödeme esaslı olarak sunulabilir.

Oyun, My.com ve/veya Ortakları tarafından herhangi bir platform üzerinde (mobil, PC, XBOX ve Son Play Station konsolları da dahil Oyunun geliştirildiği ve yayınlandığı mevcut ve gelecek platformlar) herhangi bir dilde geliştirilmiş ve yayınlanmış herhangi bir oynaması ücretsiz veya ücretli yazılım programı anlamına gelecektir. Bunlara tüm devam oyunları, öncül oyunlar ve Oyuna yapılan tüm güncellemeler ile birlikte tüm diğer değişiklikler de dahildir. Şüpheye mahal vermemek amacıyla Oyun, farklı ülkelerde farklı isimlere sahip olmasına rağmen aynı Oyun olarak değerlendirilecektir.

My.com Ortağı, Oyunu ve/veya ilgili uygulamayı geliştiren ya da idare eden gerçek ya da tüzel kişiler anlamına gelecektir. My.com Ortağı Hizmetinin Kullanıcı tarafından kullanımı sırasında meydana gelen Kullanıcı ve My.com Ortağı arasındaki ilişkiler, Kullanıcı ve My.com Ortağı arasında düzenlenen farklı sözleşmelere tabi olacaktır.

Kişisel Hesap/Hesap, belirli bir Kullanıcı ile ilişkili veriler topluluğudur. Her Hesap bir kullanıcı adı/şifreden oluşur ve Kullanıcıya, ilgili Oyun Web Sitesindeki arayüzündeki özel bölümde sanal hesabını ve My.com tarafından Oyunun dahili oranına göre toplanmış Oyunun sanal para biriminin miktarını gösterir.

Hizmetler, Oyun Web Sitesinde paylaşılmış Oyun ile ilgili ve erişimi Oyun, Oyunun Web Sitesi, Oyunun Web Sitesinin mobil sürümü ve My.com Ortaklarının belirli uygulamalar ve web siteleri aracılığıyla sağlanan her türlü hizmet anlamına gelecektir.

Kullanıcı, belirli bir Oyunu ve/veya ilgili Hizmetleri kullanan bir kişi anlamına gelecektir.

Web Sitesi, belirli bir Oyunun resmi web sitesi anlamına gelecektir.

1. Oyunun İİK içermesi durumunda, My.com Kullanıcıya, Kullanıcının isteği doğrultusunda, ödemeli İİK sağlayacaktır (ilgili Oyun çerçevesindeki özellikleri ve kullanılabilirliği My.com tarafından kendi takdirine bağlı olarak belirlenecektir). Bu, Oyunun ilave genişletilmiş özel yazılım özelliklerinin kullanılmasına ve belirli Oyun içi içeriklerin satın alınmasına imkan sağlayacaktır. İİK kullanma hakkı, Oyunu kullanmanın zorunlu bir koşulu değildir ve Kullanıcıya buradaki koşullar ve belirli Oyunların sözleşmeleri dahilinde sunulur.

2.  İİK kullanım haklarını elde edebilmek için Kullanıcı, ilgili Oyunun İİK'sinin kullanımı için My.com'a Kullanıcı tarafından belirlenen ve Kullanıcı Hesabında sanal para birimi olarak gösterilen hakların ücret miktarını ödeyecektir.

3. Hesap sahibi olarak, alınan tüm ücretlerden Siz sorumlu tutulursunuz. Buna ilgili vergiler ve Siz veya aileniz ya da arkadaşlarınız da dahil izniniz dahilinde veya izniniz olmaksızın Hesabınızı kullanan herhangi bir kişi tarafından (var ise) yapılan tüm satın alımlar da dahildir.

4. Sanal para birimi yalnızca ilgili Oyun dahilinde kullanılabilir. Belirli bir Oyun dahilindeki sanal para biriminin kullanım yöntemleri ve koşulları, Web Sitesinin ilgili sayfalarında ve/veya belirli Hizmetlerin sözleşme içeriklerinde belirtilecektir.

5. İİK kullanım hakları için talep edilen ücretler, My.com tarafından tek taraflı olarak Kullanıcılara önceden haber vererek ve/veya Web Sitesinin ilgili sayfalarında/Oyun içerisinde ve/veya belirli Hizmetlerin sözleşme içeriklerinde yapılacak bir duyuru değiştirilebilecektir. Daha önceden elde edilmiş İİK kullanım hakları sonradan değiştirilmeyecektir.

6. İİK kullanım haklarının teslimi, belirli bir Oyunun sözleşmesi tarafından aksi belirtilmediği sürece Kullanıcı tarafından seçilen Oyun İİK kullanım haklarına karşılık gelecek paranın, Kullanıcının Oyun içerisinde oluşturulmuş Kişisel Hesabına yatırıldığı an olarak kabul edilir (Oyunun dahili oranına göre sanal para birimi şeklinde gösterilir). Kullanıcı, İİK kullanım haklarının teslim anından itibaren, My.com'un yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini ve Kullanıcı tarafından yatırılan paranın iadeye tabi olmadığını (25. maddedeki koşullar haricinde) kabul eder.

7. İİK kullanım haklarının ödemesi amacıyla, Kullanıcıya çeşitli ödeme yöntemleri sunulacaktır. Bu yöntemlerin her birinin kullanım koşulları, Web Sitesinin ilgili bölümünde belirtilmiştir.

8. İİK kullanım haklarının ödeme işlemi sırasında, Kullanıcı prosedür ve ödeme yönteminin ödeme talimatlarını takip edecektir. Buna kısa mesaj (SMS) ve sayıların yazılması, büyük ile küçük harflerin ve sembollerin yazılması ve girdi dili prosedürleri de dahildir. 

Kullanıcının ilgili Oyuna dair İİK kullanım hakkı, verilen talimatları ve ödeme koşullarını takip etmesi halinde sağlanacaktır. My.com, Kullanıcının ödeme yapma koşullarını karşıladığının doğruluğundan sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcının Kişisel Hesabının yenilenmesi için ödeme sistemlerinin kullanımı ile ilgili kurallar ve talimatlarla ilgili, bu ödeme sistemlerinin sahibi olan tüzel kişiliklerle iletişime geçilmelidir. My.com, bu ödeme sistemlerinin kullanımı ile ilgili kural ve talimatlarla ilgili Kullanıcı sorunlarından sorumlu tutulamaz ve bu ödemelerin ilgili ödeme sistemlerinin kurallarına aykırı şekilde yapılması ve bunun sonucu olarak Kullanıcı tarafına ödeme yansıtılmaması durumunda, Oyun İİK kullanım hakları için ödenen paranın telafisini yapmayacaktır.

9. My.com, Kullanıcıya belirli dinamik eylemlerin Kullanıcı tarafından Oyun içerisinde yerine getirilmesi ile İİK kullanım hakkını elde etme fırsatı tanıma hakkını saklı tutar.

10.  İİK kullanım hakları Kullanıcıya yalnızca bu hakların ödemesi tam olarak yapıldığında verilecektir. Buna bu hakların özel promosyon etkinliklerle ve/veya sınırlı kapsamda verilmesi durumları dahil değildir. Bu bağlamda, My.com ödemenin onayından önce İİK kullanma hakkını sunmama veya bu hakkı sınırlı bir şekilde sunma hakkını saklı tutar.

11. Teknik bir hata ya da Oyununun işleyişindeki veya herhangi bir bileşenindeki bir arıza veya Kullanıcının bilinçli eylemleri sonucunda, Kullanıcı herhangi bir Oyunun İİK'sine belirtildiği şartlar dahilinde hak kazanmadan eriştiyse, Kullanıcı My.com'u bu bağlamda bilgilendirerek bu İİK kullanımına tabi olan maliyetin ödemesini yapacak veya bu yasa dışı İİK kullanımının tüm sonuçlarını ortadan kaldıracaktır. My.com, bağımsız bir şekilde ve Kullanıcıya haber vermeden bu sonuçları ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.

12. Kullanıcı İİK kullanım hakkı için yapılan ödemeyi doğrular nitelikteki belgeleri Oyunun kullanımı süresince saklayacak ve My.com'un talebi doğrultusunda bu belgeleri ve Kullanıcı tarafından yapılan ödeme ile ilgili diğer bilgileri paylaşacaktır.

13. Kullanıcı, hesabının durumunu bağımsız bir şekilde takip edecektir.

14. İİK özel dağıtım hakları My.com'a aittir. Bu nedenle üçüncü şahıslardan gelen İİK kullanım haklarına dair teklifler, Kullanıcı tarafından My.com kaynaklı teklifler olarak değerlendirilmeyecektir.

15. Kullanıcının İİK erişimini üçüncü şahıslardan elde ettiği belirlenirse My.com, kendi takdirine bağlı olarak İİK kullanım hakkını askıya alma, sınırlama veya Kullanıcının Oyuna erişimini engelleme hakkını saklı tutar. Bu maddenin provizyonları, İİK'nin My.com Ortaklarından alındığı durumlarda geçerli değildir.

16. İİK kullanım haklarının satın alımı, Kullanıcıyı bu konuları takip etmekten, bu konularla ilgili önlemler almaktan ve burada belirtilenlerden muaf tutmaz. Şüpheye mahal vermemek amacıyla, herhangi bir ihlal durumunda My.com, Kullanıcının Oyuna erişimini ve İİK kullanımını tamamen ya da kısmi olarak reddetme ve Hesabını kaldırma hakkına sahiptir. Bu durumda Kullanıcı tarafından İİK kullanımı için yapılmış maliyet My.com tarafından telafi edilmeyecektir.

17. Kullanıcı, oyun içeriklerindeki coğrafi kısıtlamaları aşmak, bölgede bulunmayan bir fiyatlandırmadan faydalanmak veya farklı bir amaç için ikamet konumunu gizlemek için IP proxy veya diğer yöntemleri kullanmayacağının taahhüdünü verir. Kullanıcı bunu yaparsa My.com, Kullanıcının Hesabına olan erişimini önceden haber vermeden engelleyebilir.

18. Kullanıcı, My.com'a İİK kullanım hakkını satın almak için yaptığı ödemede kullandığı yöntemi, ilgili yasalara ve Kullanıcının vatandaşı olduğu ülkenin yasalarına aykırı olmadan ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeden kullandığının taahhüdünü verir. My.com, kendisine ait olmayan ödeme yöntemlerini kullanan Kullanıcıların kullanımları sonucu üçüncü şahısların ve/veya diğer Kullanıcıların yaşadığı zararlardan sorumlu tutulamaz.

19. My.com, Kullanıcının İİK kullanım hakkını almak için yaptığı ödeme sırasında meydana gelmiş olabilecek yasadışı eylemlerden sorumlu tutulamaz. My.com, Kullanıcı tarafında inceleme altında herhangi bir yasadışı eylem şüphesi olması durumunda, Oyuna erişim hakkını tek taraflı olarak engelleme veya kısıtlama ve İİK kullanım hakkını askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

20. My.com'un Kullanıcının İİK kullanım hakkı için yapılan ödemede yasadışı veya hileli eylemlere karıştığına dair dayanağı olması durumunda, My.com ilgili bilgilerin, ilgili durumun incelenmesi için emniyet sorumlularına aktarılması hakkına sahiptir.

21. Kullanıcı tarafından banka kartları ile İİK kullanım hakları için yapılan ödemelerin hususları:

·       banka kartı işlemleri, kart hamili veya yetkilendirilmiş bir kişi tarafından gerçekleştirilecektir;

·       banka kartı işlemlerinin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirilecektir. Banka, işlemin yasadışı olduğuna inanmak için bir dayanağa sahip olursa, işleme devam edilmesini engelleyebilecektir. Banka kartları ile yapılan hileli işlemler, cezai işleme tabi suçlardır.

22. Banka kartları ile yapılan ödemelerden doğan dolandırıcılıkları önlemek için banka kartı ödemeleri, My.com tarafından kontrol edilebilir. My.com'un talebi doğrultusunda, kart hamili olan ve bu şekilde bir ödeme yapan Kullanıcı, banka kartının yasal bir şekilde kullanıldığını doğrulamak için My.com'a gerekli olan belgelerin kopyalarını gönderecektir. Ödemenin yapılma tarihinden itibaren 14 gün içerisinde Kullanıcıdan istenen belgelerin gönderilmemesi veya gönderilen belgelerin gerçekliği ile ilgili şüpheler bulunması durumunda, My.com inceleme tamamlanıncaya dek Oyun ve İİK kullanım hakkını Kullanıcıya teslim etmeyi askıya alma hakkına sahiptir.

23. Oynaması ücretli bir Oyunun kullanım haklarını elde edebilmek için Kullanıcı, ilgili Oyunun kullanımı için My.com'a hakların ücret miktarını ödeyecektir. Kullanıcının My.com'dan ödemenin alındığına dair e-posta aldığı ve uygun olduğunda ise ödeme Kullanıcının hesabına yansıtıldığı andan itibaren, Kullanıcı oynaması ücretli Oyunu kullanma hakkına sahip olmuş sayılır. Ancak Kullanıcı, Oyun kullanım hakkını bir ön satış siparişi ile elde ediyorsa ilgili Oyunun erişilebilirliğinin Oyunun yayın tarihine bağlı olduğunu kabul edecektir. Bu maddede spesifik olarak belirtilmemiş diğer durumlarda, oynaması ücretli bir Oyunun kullanım haklarını elde etmek için ödeme şartları uygun olduğunda mevcut Ödeme Şartlarına tabi olacaktır.

24.  Oyunu Kullanımınıza bağlı yapılan ödemeler herhangi bir kullanım veya satış vergisini içerebilir ve bunlar My.com ve/veya Ortakları tarafından tahsil edilebilir. Gelecekte ilave vergiler olması durumunda My.com'un gelecek ödemelerde bu vergilerle ilişkili tahsilatlar yapabileceğini de kabul edersiniz.

25. BELİRLİ BİR OYUNDA SIRASINDA ALINAN TÜM TAHSİLATLAR VE OYUN İÇİNDE YAPILAN TÜM ÖDEMELER ÖNCENDEN ÖDENEBİLİR VE ÖDEME YÖNTEMİ NE OLURSA OLSUN BU ÖDEME ŞARTLARINDA AÇIKÇA BELİRTİLMEDİĞİ VEYA İLGİLİ KANUNLARA UYGUN OLMADIĞI SÜRECE KISMİ YA DA TAMAMİYLE İADE EDİLEMEZ.

ANCAK BAHSEDİLEN ÖDEME VE SATIN ALMALAR, OYUNUN BEKLENTİLERİNİZİ VEYA GÖRÜŞLERİNİZİ KARŞILAMAMASI DURUMUNDA İADE EDİLEMEZ (BU MADDEDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN AB KULLANICILARI HARİÇ).

BİR AB KULLANICISIYSANIZ DİJİTAL İÇERİKLER İÇİN YAPILAN BİR SATIN ALIM İŞLEMİNDEN HERHANGİ BİR TAHSİLAT OLMAKSIZIN VE HERHANGİ BİR GEREKÇE SUNMAKSIZIN İLGİLİ SATIN ALIMIN TARİHİNDEN SONRAKİ ON DÖRT GÜNLÜK SÜRE İÇİNDE VEYA ÖNCEDEN SİZDEN ALINAN ONAY VE CAYMA HAKKINIZI KAYBETTİĞİNİZE DAİR AÇIK RIZANIZ İLE MY.COM'UN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ UYGULAMAYA BAŞLAMASINA KADAR, BU ŞARTLARDAN HANGİSİ DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİYSE, CAYMA HAKKINA SAHİPSİNİZ.

BU NEDENLE ÖDEME SIRASINDA YÜKÜMLÜLÜKLERİ UYGULAMAMIZIN BAŞLAMA ZAMANI SİZE BİLRİDİLİR VE SATIN ALIMIN NİHAİ OLDUĞUNA DAİR SİZDEN AÇIK RIZANIZI VERMENİZ İSTENİR.

ŞÜPHEYE MAHAL VERMEMEK ADINA VE YUKARIDA YAZILANLARA BAKILMAKSIZIN, SATIN ALINAN OYUN İÇİ ÖĞELERDEN HERHANGİ BİRİNİ KULLANMAYA BAŞLADIĞINIZ AN CAYMA HAKKINIZDAN VAZGEÇMİŞ SAYILIRSINIZ.

26. Bu Ödeme Şartları İngiltere ve Galler yasalarına göre düzenlenecek ve tefsir edilecektir. Bu Ödeme Şartları ile ilgili ortaya çıkan her türlü ihtilaf, Taraflar tarafından zorunlu duruşma öncesi mutabakata tabidir ve duruşma öncesi mutabakat sırasında bir anlaşmaya varılamaması durumunda ihtilaf My.com'un bulunduğu bölgede yargı yetkisine sahip mahkemelere taşınacaktır.

27. Bu Ödeme Şartlarının bir veya daha fazla maddesinin bir mahkeme kararıyla geçersiz sayılması, taraflar tarafından Ödeme Şartlarının tamamının geçersiz görülmesine neden olamaz. Ödeme Şartlarının bir veya daha fazla maddesinin yasal yollarla geçersiz sayılması durumunda, her iki taraf da en sonda taraflar tarafından belirlenen şekliyle ve/veya Ödeme Şartlarındaki mutabık değişikliklere göre Ödeme Şartlarının yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.

28. Bu ödeme şartları önceden haber verilmeksizin My.com tarafından değiştirilebilir. Bu Ödeme Şartlarında My.com tarafından tek taraflı olarak yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin Web Sitesinde ve/veya http://legal.my.com adresinde yayınlandığı tarihten sonraki gün yürürlüğe girer. Bu Ödeme Şartları değişikliklerini bağımsız olarak onaylamayı kabul edersiniz. Bu Ödeme Şartları ve/veya Ödeme Şartlarının düzenlenmiş bir sürümünün Sizin tarafınızdan bilinmemesi, Yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz veya bu Ödeme Şartlarının kısıtlamalarına uymamanız için bir gerekçe olarak kabul edilmez.

29. Ödeme Şartlarının uygulanması ile ilgili konular için lütfen My.com ile şu adres üzerinden iletişim kurun: Barbara Strozzilaan 201, 1083HN, Amsterdam, the Netherlands veya legal@corp.my.com adresine e-posta gönderin.

Bu belgenin yalnızca İngilizce sürümü yasal hukuki geçerliliğe sahiptir. Bu belgenin diğer dillere yapılan çevirileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. 

© My.com B.V. | 2018